Aký je ideálny kandidát pre bankový sektor?

Finančný a bankový sektor je dlhodobo vnímaný ako formálny a konzervatívny, no aj v ňom sa dejú zmeny. Týkajú sa predovšetkým oblasti náboru zamestnancov, no tiež celkovej práce s ľudskými zdrojmi, vyplynulo z prieskumu personálnej agentúry Grafton. Najlepšie sú ohodnotené vyššie manažérske pozície, najmenej zarobí pracovník priehradky v Prešovskom kraji.

Je známe, že banky a finančné inštitúcie neradi menia svoje postupy a koncepty. A to sa týka aj oblasti ľudských zdrojov a náboru nových kandidátov. Avšak, ako vyplynulo zo mzdového prieskumu personálnej agentúry Grafton, aj tu došlo k výraznej zmene, a to najmä z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. „Aj naďalej pociťujeme v tomto sektore dopyt po nových zamestnancoch, nakoľko firmy aktuálne dopĺňajú interné stavy a tiež rozširujú svoje tímy. Ide predovšetkým o seniorské pozície v rámci účtovníctva, auditu a daní. Najťažšie obsaditeľní kandidáti sú senior účtovníci, senior audítori, audit manažéri, daňoví špecialisti a compliance pozície,“ hovorí Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton.

Zmena v náboroch aj v celkovom prístupe

Finančníctvo a bankové odvetvie je procesne zviazaný sektor, v ktorom je dôležitá predovšetkým bezpečnosť dát a znalosť produktov a služieb. Aj po pandémii a posilnení online procesov však zostala vysoká potreba mať kontaktné zastúpenia na priehradkách v regionálnych pobočkách. Aktuálne však prišla zmena aj v tejto oblasti: „Tento sektor pochopil, že je potrebné zmeniť systém a dostať sa zo začarovaného kruhu – ľudia totiž často rotovali v rámci jednotlivých bánk a tým dvíhali mieru fluktuácie. Preto vznikla potreba hľadať kandidátov z iných odvetví,“ vysvetľuje riaditeľ Graftonu a dodáva: „Banky začínajú náborovať v  procesne nastavených firmách, ktoré majú svoje zaužívané spôsoby a postupy. Nových ľudí tak dokážu získavať aj z telekomunikácií a podobných spoločností. Ide napríklad o pracovníkov call centier, ale aj retailu. Takýto človek je už navyknutý na zabehnuté procesy, ktoré nemá ambíciu meniť, a preto je vhodným kandidátom pre banky. Stačí len získať zručnosti v špecifickej finančnej komunikácii a naučiť sa o produktoch a službách banky. Procesy v bankách sú totiž jasne dané a zachované,“ objasňuje odborník.

Optimalizácia priniesla spájanie pozícií a zdieľanie miest

Okrem zmeny v nábore došlo v tejto oblasti tiež k úprave pracovných podmienok. S príchodom pandémie museli aj tieto inštitúcie naučiť ľudí pracovať z domu, a tak sa rýchlo naučili, že časť procesov je možné urobiť online alebo na diaľku. Vedľajším efektom, ktorý nastal, je šetrenie nákladov, napríklad na nájmoch. Typické je tak spájanie pracovných miest v snahe o optimalizáciu, no tiež zdieľanie pracovných miest v rámci kancelárie, čo pre tento sektor nebolo predtým zvyčajné. „Častokrát sa napríklad združuje pozícia komplexného účtovníka so mzdovým, dokonca aj práca office manažéra s jednoduchým účtovníctvom,“ konštatuje M. Malo.

Najmenej zarobí pracovník priehradky v Prešovskom kraji

Zo mzdového prieskumu agentúry Grafton, ktorý mapoval aktuálne finančné ohodnotenie stoviek pracovných pozícií v 7 odboroch a 8 regiónoch Slovenska v 3Q roka 2022, ďalej vyplynulo, že z hľadiska miezd došlo k ich navyšovaniu naprieč všetkými pozíciami finančného a bankového sektora. „Toto navýšenie bolo zapríčinené predovšetkým infláciou a tiež zvyšovaním bežných výdavkov a cien. V priemere išlo o 100 až 200 eur,“ dodáva Martin Malo.

Najvyššie príjmy v tomto sektore sú štandardne v hlavnom meste a okolí, nasleduje Trnavský a Nitriansky región. Najnižšie mzdy sú naopak v Prešovskom regióne. Najlepšie ohodnotené sú vyššie manažérske pozície, ako je finančný riaditeľ, ktorý si napríklad môže mesačne zarobiť od 3000 do 7000 eur, finančný manažér či manažér kontrolingu (2200 – 4500 eur) alebo manažér účtovného oddelenia (1800 – 4000 eur). V oblasti daňového poradenstva a auditu je zase najlepšie odmeňovaný daňový riaditeľ (2300 – 4500 eur), manažér auditu (2100-4000 eur) a daňový manažér 2000-3500 eur.

Najslabšie sú ohodnotení pracovníci obchodnej priehradky v regionálnych pobočkách, ktorých mesačná odmena sa pohybuje v rozmedzí od 950 do 1300 eur. V roku 2019 to však bolo len 700 – 1100 eur. Nedostatkové pozície senior účtovníkov a daňových špecialistov majú v roku 2022 podľa prieskumu Grafton nasledovné rozpätie mesačného ohodnotenia v eurách:

Pracovná pozícia (min.mzda- max.mzda)BratislavaTrnavaTrenčínŽilinaNitraPrešovKošiceBanská Bystrica
Senior účtovník1.800 2.4001.600 2.2001.400  1.9001.400 1.9001.500 2.0001.400 1.9001.500 2.1001.500 2.000
Daňový špecialista1.500 2.0001.400 1.8001.300 1.9001.300 1.9001.400 2.0001.300 1.8001.400 1.9001.400 2.000

Metodika prieskumu:

Prieskum bol realizovaný v priebehu 3. štvrťroka roku 2022 v 8 krajoch Slovenskej republiky. Unikátny každoročný prieskum finančného ohodnotenia na Slovensku zahŕňa viac ako 250 typových pracovných pozícií v 7 kľúčových segmentoch ekonomiky: IT a telekomunikácie, Inžiniering a výroba, Nákup a logistika, Stavebníctvo a reality, Bankovníctvo a finančné služby, Obchod a marketing, ako aj Ľudské zdroje, administratíva a právo. Prezentované dáta vychádzajú z priemernej obvyklej mzdy v regióne vrátane variabilných zložiek, ako je napríklad 13. plat rozpočítaný do mesačnej hodnoty, avšak bez ročných bonusov manažérov či príplatkov za nadčasy. Čiastky v prehľade sú uvedené ako mesačná hrubá mzda v eurách.

Údaje zo Mzdového prieskumu 2022 je možné zverejniť iba pod podmienkou uvedenia zdroja, ktorým je spoločnosť Grafton Slovakia. Z každej kapitoly je povolené prezentovať iba 10 % uvedených pozícií. Zaujíma vás, ako sú na tom mzdy v odbore zdieľaných podnikových služieb? Vyžiadajte si výsledky prieskumu zameraného iba na túto oblasť.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com