Energetická kríza môže pripraviť ľudí o prácu, uvažovať o budúcom uplatnení by preto v predstihu mali už študenti

Energetická kríza môže spôsobiť zatváranie prevádzok aj rušenie spoločností, preto by si dnešní študenti mali dopredu premyslieť, v akej oblasti nájdu po skončení školy to najlepšie uplatnenie, upozorňuje personálna agentúra Grafton. Najlepšie vyhliadky na uplatnenie majú technicky vzdelaní absolventi materiálno-technologických a elektrotechnických fakúlt, ako aj IT, no tiež vyučení elektrikári, stolári a inštalatéri.

Hľadanie práce môže byť v nasledujúcich rokoch náročnejšie, ako v období pred vypuknutím pandémie. Môže sa totiž stať, že najmä energeticky náročné spoločnosti budú nútené prepustiť svojich zamestnancov. Dopyt po práci zo strany týchto uchádzačov bude teda vyšší ako ponuka.

Pri výbere školy zohľadnite dopyt trhu aj schopnosti študenta

Hoci sa to v číslach nezamestnanosti ešte neprejavilo a počet voľných pozícií je stále vysoký, dnešní študenti by si mali dostatočne premyslieť, akú školu si na štúdium vyberú. O to ľahšie si po jej ukončení nájdu adekvátne zamestnanie. „Kritérium výberu školy zo strany študenta by malo zohľadňovať jeho záujmy, schopnosti a predispozície k danému odboru a zladiť ho s perspektívou uplatnenia v budúcnosti,“ radí Renáta Zalubel z personálnej agentúry Grafton a dodáva: „Rovnako ako iným kandidátom hľadajúcim prácu, vieme aj študentom poskytnúť poradenstvo týkajúce sa ich zamestnania. Napríklad ich vieme nasmerovať v rámci motivácie, ak študent úplne nevie, čomu by sa chcel venovať.“

Okrem toho je bežnou praxou personálnej agentúry poskytovať kompletný servis a starostlivosť v zmysle prípravy na pracovný pohovor, aj poradenstvo k príprave životopisu a motivačnému listu. Navyše študentom vysokých škôl bežne ponúka pracovné ponuky na čiastočný úväzok, ktoré vedia zladiť s rozvrhom v škole a to v rôznych sektoroch – či už ide o IT, účtovníctvo, administratívu a ďalšie odbory.

Zmena v náborových procesoch aj kritériách výberu

Práve prax už počas štúdia je jedným z kritérií pri výbere, na ktoré sa sústreďujú zamestnávatelia. „Pri prijatí absolventa do pracovného pomeru firmy zohľadňujú nielen to, akú školu študent ukončil, no tiež, nakoľko bol študent aktívny už počas štúdia, či si dopĺňal svoje vedomosti získané štúdiom, napríklad formou kurzov alebo jazykovým vzdelávaním, prípadne či absolvoval nejaké stáže, pracoval na skrátený úväzok vo svojom alebo príbuznom odbore a podobne. Takýto študent má vysoké šance na uplatnenie v akomkoľvek odbore,“ vysvetľuje R. Zalubel.

Aktuálne totiž majú náborové procesy inú štruktúru, ako v minulosti. Zamestnávatelia si nezriedka stanovia len jedno či dve kľúčové kritériá, ktoré musí kandidát splniť, no kladú väčší dôraz práve na doplnkové informácie o absolventoch, ako sú absolvované stáže, kurzy, Erasmus program, ich technické zručnosti a podobne.

„Sú však aj spoločnosti, ktoré preferujú napríklad absolventov zahraničných vysokých škôl alebo takých, ktorí v zahraničí strávili aspoň rok či semester. Ide najmä o medzinárodné spoločnosti, ktoré hľadajú absolventov sú skúsenosťami aj z iného ako domáceho prostredia, s kvalitnou úrovňou cudzieho jazyka či ochotných cestovať. Zároveň je to aj spôsob, ako obohatiť vlastnú spoločnosť o kandidáta so zaujímavým životným príbehom a skúsenosťami,“ hovorí odborníčka z Graftonu.

Šikovní mladí ľudia sú stále žiadaní

Jazyková vybavenosť je pritom čoraz dôležitejšia. Pracovný trh si totiž pre väčšinu absolventských pozícií žiada plynulú znalosť anglického jazyka, prípadne aj iných. Nezriedka sa tak stane, že časť absolventov po ukončení štúdia dá prednosť vycestovaniu do zahraničia, aby sa ešte viac prehĺbila ich znalosť cudzieho jazyka, a prácu si hľadá až po návrate.

Avšak existuje aj pomerne dosť absolventov, ktorí si už počas vysokej školy nájdu prácu a po ukončení školy v nej pokračujú. Zároveň je tiež veľa firiem, ktoré robia nábory priamo medzi študentmi už počas 4. a 5. ročníka. „Spoločnosti radi vidia šikovných a motivovaných mladých ľudí, ktorým dajú šancu a možnosť plne rozvinúť svoj potenciál. To znamená, že ak má študent len základnú znalosť napríklad nejakého softvéru či programu, no vidia, že je motivovaný sa vzdelávať a prejaví záujem rozvíjať svoje zručnosti, radi ho zaučia a vychovajú si ho,“ dodáva Renáta Zalubel.

TOP odbory sú IT a elektrotechnika, chýbajú aj remeselníci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v novembri 2022 evidovalo viac ako 42 tisíc voľných pracovných miest vhodných pre absolventov. V rámci Slovenska je dopyt najmä po technicky vzdelaných absolventoch materiálno-technologických a elektrotechnických fakúlt, ako aj IT. „Žiadaní sú absolventi v rámci IT sektora, ekonomických či finančných odborov. Ide napríklad o účtovníctvo, aktuárstvo, risk manažment – toto všetko sú odbory, kde absentuje dostatok kandidátov vzhľadom na potreby trhu. Rovnako majú veľmi dobrú šancu na uplatnenie aj absolventi technických či marketingových odborov,“ hovorí Renáta Zalubel.

V regióne Košického a Prešovského kraja evidoval Grafton dopyt po absolventoch IT odborov, ako aj strojárstva, elektrotechniky, logistiky a manažmentu kvality. Západ Slovenska si žiada najmä absolventov vysokých škôl s viacerými jazykovými kombináciami kvôli existencii centier zdieľaných a podnikových služieb, no a na severe Slovenska – vzhľadom na jeho priemyselnejší charakter – je vyšší záujem o absolventov technických smerov a odborov ako elektrotechnika, mechatronika, IT a podobne.

Slovenský pracovný trh však eviduje aj nedostatok remeselníkov – chýbajú nám elektrikári, stolári, inštalatéri. Na tieto odbory sa hlási čoraz menej študentov, pritom ide o dobre ohodnotené profesie. Ako jednu z hlavných príčin nesúladu v obsadzovaní týchto pozícií vidí R. Zalubel slabé spoločenské uznanie a povedomie o tom, že aj takéto pozície a zamestnania sú rovnako dôležité a plnohodnotné. Tiež odporúča posilniť zo strany inštitúcií podporu podnikateľského prostredia, ktoré by sa tak mohlo rozvíjať vo všetkých regiónoch Slovenska.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com