IT giganti v zahraničí vo veľkom prepúšťajú. Príde tento trend aj na Slovensko? Odborník zhodnotil aktuálnu situáciu

IT je najnákladnejším odvetvím v SR, mzdy v ňom však za posledné obdobie rástli najpomalšie spomedzi všetkých sektorov. Hrozí nám odlev špecialistov na západ alebo vlna hromadného prepúšťania, ktorá sa zo zahraničia prenesie aj na slovenský trh? HR profesionál zanalyzoval očakávaný vývoj.

Technologický svet prechádza ťažkým obdobím, veď počas prvých dvoch mesiacov prepustili IT firmy v USA najviac ľudí od roku 2009, vyplynulo zo štúdie spoločnosti Challenger, Gray & Christmas Inc. O miesto prišlo viac ako 180 000 pracovníkov, čo je nárast o +427 % v porovnaní s 34 309 prepustenými zamestnancami v prvých dvoch mesiacoch roka 2022. Z hľadiska sektorov prepúšťalo technologické odvetvie v USA najviac zo všetkých. Týka sa to technologických gigantov ako Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Cisco, Google, Spotify, PayPal Holdings, SAP či IBM. Ide o reakciu na útlm dopytu, ku ktorému došlo po rokoch prudkého rastu kvôli pandémii koronavírusu, kedy boli firmy nútené fungovať v online svete.

Najnákladnejšie odvetvie v SR

Množstvo týchto firiem má medzinárodnú pôsobnosť, napríklad IBM má pobočky vo viac ako 170 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Vyvstáva preto otázka, kedy príde k pokynu obmedziť výdavky, redukovať náklady a stabilizovať marže aj na našom trhu. Reštrukturalizácia je, v čase krízy, vysokých cien aj inflácie, pri znižujúcich sa tržbách a dopyte, a naopak – tlaku na rast miezd, logickým krokom.

„IT firmám po minulé roky kontinuálne chýbali kandidáti, no okrem toho mzdy, aj napriek pandémii či vojnovému konfliktu, neustále rástli. Netýkalo sa to len špecializovaných, no tiež juniorských a absolventských pozícií naprieč regiónmi Slovenska. Dopyt bol po DevOps inžinieroch, vývojároch, ale tiež testeroch. Hľadaní tiež boli kandidáti z oblasti softvérového vývoja, najmä Java, Angular, React či Fullstack  programátori,“ vysvetľuje Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group pre Slovensko a Česko.

Navyše, ako vyplýva z aktuálnej analýzy Štatistického úradu SR, priemerná mesačná mzda v roku 2022 v IT sa pohybovala vo výške 2 254 eur. Zo všetkých sledovaných odvetví v SR išlo o najvyšší priemer. IT je skrátka na Slovensku najnákladnejšie odvetvie, pričom však priemerná mesačná mzda v ňom momentálne rastie najpomalšie. V treťom štvrťroku 2022 to bolo len o 5,3 %, v januári 2023 o 8 percent. Reálny prepad miezd je tak aj pre pracovníkov v tomto odbore už citeľný.

Výrazný odlev mozgov do Česka nehrozí

Na Slovensku rast cien a nákladov vysoko prekonáva tempo zvyšovania miezd, v Česku zaostávajú v mzdovom ohodnotení za infláciou ešte o čosi viac. No napriek tomu sú tam mzdy vyššie, začína tak panovať obava, že táto situácia vyústi do odchodu IT odborníkov do zahraničia.

„Z našich analýz vyplýva, že to nie je celkom opodstatnené. Mzda je naprieč pozíciami o 10 až 15 %, pri špecialistoch maximálne o 20 percent vyššia v porovnaní Bratislavy s Prahou. Aj keď by mohli títo zamestnanci pracovať prevažne z domu na home office, na ktorý sú zvyknutí, zrejme raz či viackrát do mesiaca by museli cestovať a prísť do kancelárie, aby sa socializovali. Otvára sa tak otázka presídlenia do Česka s celou rodinou, no tu je zase o nich známe, že nie sú až takí naklonení zmene zamestnania. Výhodou pre nich tiež je zmluva na dobu neurčitú, čo však v aktuálnej situácii a neistote na trhu nie je celkom reálne,“ objasňuje odborník.

Z výsledkov Mzdového prieskumu Grafton vyplýva, že napríklad DevOps inžinier v Bratislave môže mať mzdu od 2700 eur do 4000 eur, v Prahe na rovnakej pozícii zarobí v prepočte 3200 – 5000 eur. Programátor junior berie 1800 – 2200 eur, v porovnaní s Prahou, kde zarobí 1875 až 2640 eur. Či napríklad Java vývojár, ktorý pracuje v Bratislave za mzdu od 2500 do 4000 eur, by v Prahe zarobil 2900, max. 4800 eur a softvérový tester 1600 – 2000 eur v Bratislave a v Prahe 1900 – 3000 eur.

„V iných regiónoch Česka sú mzdy na daných pozíciách nižšie, ako v Prahe, takže sa dá povedať, že ohodnotenie na Slovensku sa pohybuje na rovnakej, dokonca niekedy aj vyššej úrovni. Príkladom je spomínaný tester, ktorý v prešovskom regióne má mzdu od 1500 do 2500 eur, no v Juhočeskom kraji len 1250 – 1450 eur,“ hovorí Martin Malo.

Menej dohodárov a živnostníkov, viac študentov

Samozrejme, slovenskí zamestnávatelia v IT sektore nemajú záujem o odchod svojich kľúčových ľudí. Aj preto uvažujú, v akej miere zvýšiť svojim zamestnancom mzdy, aby si ich udržali a zároveň, aby to pre ich spoločnosti bolo ešte nákladovo únosné.

„Dá sa očakávať, že pokyn na prepúšťanie aspoň istej časti zamestnancov zo zahraničných centrál príde. Veľké IT firmy pôsobia na medzinárodných trhoch, isté kvóty zrejme dostane každá krajina. Ako prvých však budú prepúšťať kontraktorov a freelancerov, teda ľudí pracujúcich na dohodu alebo živnosť. Ak bude tlak ešte vyšší, odíde aj menšia časť pracovníkov na trvalý pracovný pomer a ich prácu prerozdelia medzi ich kolegov, prípadne najmú menej skúsených, no lacnejších pracovníkov,“ prognózuje riaditeľ personálnej agentúry.

Šancu tak môžu dostať kandidáti, ktorí nemajú potrebné technologické zručnosti, ale ktorí budú ochotní učiť sa nové veci a zvyšovať si odbornosť. Firmy tiež siahnu po študentoch vysokých škôl. Špecialistov a IT odborníkov, ktorých si budú chcieť udržať, sa firmy – namiesto zvýšenia mzdy prevyšujúcej infláciu – pokúsia zastabilizovať ponukou iných finančných a nefinančných benefitov. Môže ísť napríklad o flexibilnú pracovnú dobu, dovolenku nad rámec zákona, nadštandardnú lekársku starostlivosť, vzdelávacie kurzy a školenia na individuálny rozvoj či príspevok na šport a voľný čas.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com