Prognóza pracovného trhu 2022: Rast zamestnanosti aj miezd, vysoké šance pre absolventov

Či a aké formy lockdownu Slovensko ešte čakajú, je ťažké predpokladať. Aj napriek tomu je zrejmé, že firmy sa už na covidovú situáciu adaptovali a sú schopné v relatívne stabilnom, aj keď mierne obmedzenom, režime fungovať. Agentúra Grafton preto v roku 2022 predpokladá vysokú aktivitu na pracovnom trhu, rast zamestnanosti, ale aj miezd a to na úrovni 5 až 8 percent.

Tento rok bol poznačený zmenou v organizácii, spôsobe riadenia a dosahovania výsledkov naprieč spoločnosťami a to najmä v súvislosti s výrazným zastúpením home office práce. Slovenské firmy to ale zvládli a dokázali sa rýchlo adaptovať. Išlo predovšetkým o zefektívnenie ich organizačnej štruktúry, pričom sa sústredili na výkon kľúčových činností, aj na spájanie viacerých kompetencií smerom k menšiemu počtu zamestnancov. V roku 2022 bude zmeny na pracovnom trhu ešte stále ovplyvňovať situácia okolo covidu a vládnych opatrení, resp. kompenzácií. Od januára začne na Slovensku platiť kurzarbeit, teda zákon o podpore v čase skrátenej práce, čo tiež ponúkne iné a nové možnosti ako riadiť pracovnú silu v prípade rôznych výkyvov na trhu práce.

Pracovný trh bude aktívny v každom regióne Slovenska

Tento rok nastalo aj napriek ďalším vlnám koronavírusovej pandémie oživenie pracovného trhu a to nielen v hlavnom meste. Zamestnanosť rastie a viaceré veľké firmy z rôznych oblastí ekonomiky ohlasujú nábory – prioritne ide o automobilový sektor, no tiež potravinársky či elektrotechnický priemysel. „Pracovný trh na Slovensku bude v roku 2022 aktívny v každom regióne, čo je skvelá správa najmä pre kandidátov na voľné pracovné pozície. Počet ponúk je vysoký a v nasledujúcom roku bude ešte rásť. Uchádzači tak majú možnosť výberu tej najlepšej ponuky pre seba, táto situácia má tiež pozitívny dopad na rast miezd,“ predikuje vývoj na trhu Miroslav Garaj, managing director personálnej agentúry Grafton.

Hlavným dôvodom nárastu voľných pracovných pozícií bude stabilizácia na globálnom automobilovom trhu, ale tiež normalizácia v ostatných odvetviach. Ponuka práce je už teraz na úrovni spred začiatku pandémie. Slovensko tak pociťuje badateľný nedostatok pracovnej sily – dopyt po zahraničnej pracovnej sile je tak stále veľmi aktuálny. „Covidová situácia ale dovoz pracovnej sily značne obmedzuje. Ak by ale neboli žiadne obmedzenia, tak by počet zahraničných pracovníkov určite rástol. Problémom je však tiež fakt, že v tradičných dovozových krajinách klesá záujem o prácu na Slovensku, nakoľko sa platové rozdiely pomaly, ale isto stierajú,“ vysvetľuje M. Garaj.

Dopyt po flexibilite a skrátených úväzkoch nahráva absolventom

Všeobecne však platí, že najviac otvorených pracovných pozícií je v oblasti výroby, logistiky, obchodu a služieb. Špecifikom bratislavského a košického trhu práce je tiež vysoký dopyt po IT kandidátoch.

„Takýto vzorec platí dlhodobejšie a platil aj pred covidovym obdobím. Nedostatok kandidátov je na takmer každej úrovni riadenia a naprieč všetkými segmentami, zrejme najmenej tento tlak pociťuje oblasť administratívy a podporných služieb,“ objasňuje odborník z Graftonu a dodáva: „Z tohto dôvodu sa firmy logicky pozerajú aj po flexibilnejšej pracovnej sile a kratších pracovných úväzkoch. Otvára sa tak šanca pre absolventov, ktorí môžu v budúcom roku nájsť ľahšie svoje uplatnenie a mať ešte viac príležitostí ako v tomto roku.“

Výrazné nefinančné výhody aj rast miezd pre zamestnancov

Firmy pristúpili v tomto roku k miernemu zvyšovaniu miezd aj obnove benefitov. Ich skladba sa ale mení. „Vidíme, že väčšina firiem sa zaoberá vo svojich programoch predovšetkým zdravím či zdravým životným štýlom. Hlavne vzdelávanie sa v roku 2020 nerealizovalo v takom objeme a forme ako pred koronou, no firmy sa predsa len snažili nájsť nejakú cestu ako zabezpečiť vzdelávacie programy aj v online prostredí. Predpokladáme však, že budúci rok bude v znamení silnejšieho zamerania sa práve na vzdelávanie, tiež na utužovanie kolektívov a zvyšovanie ich angažovanosti,“ hovorí M. Garaj.

Základné mzdy podľa Mzdového prieskumu spoločnosti Grafton rástli v r. 2021 priemerne o 3,5 % v porovnaní s druhou polovicou r. 2019, respektíve prvým kvartálom r. 2020. V tomto roku rast miezd spôsobilo skôr opätovné vyplácanie bonusov a odmien. Najväčší nárast v rámci sektorov zaznamenal priemysel, obchod-retail a zdravotníctvo. Všetky vyššie uvedené fakty ruka v ruke s aktivitou na pracovnom trhu tlačia na rast miezd, aj preto predpokladáme v roku 2022 ich rast na úrovni 5 až 8 %,“ dodáva riaditeľ personálnej agentúry Grafton Miroslav Garaj.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Grafton pôsobí v rámci CEE v 4 krajinách. Viac na www.grafton.sk.