Slovenské firmy prijímali v pandemickom roku viac zamestnancov ako české

Rovnaký alebo vyšší počet zamestnancov v porovnaní s obdobím pred začiatkom koronakrízy má viac ako polovica spoločností v Slovenskej aj Českej republike, vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Grafton. Firiem, ktoré prijímali v roku 2020 zamestnancov, je dokonca na Slovensku viac. Ich očakávania sú aj v tomto roku optimistické, nielen čo sa týka  počtu zamestnancov, ale aj výšky odmien.

„Dlhodobo mapujeme vývoj miezd, odmien, benefitov aj atmosféru na slovenskom a českom pracovnom trhu. Náš aktuálny prieskum jasne ukázal, že firmy sa snažia aj napriek koronakríze zamestnancov neprepúšťať. Navyše rovnako ako nemenili výšku miezd, rozhodli sa zachovať aj výšku odmien. Čiastočne im v tom pomáhajú vládou prijaté kompenzácie, čiastočne vlastné rezervy a tiež obmedzenie ďalších vlastných nákladov,“ hovorí Miroslav Garaj, Managing Director Grafton Recruitment.

Napriek pandémii viac zamestnancov

Aj keď niektoré firmy na Slovensku museli v dôsledku pandémie prepúšťať, počet zamestnancov nezmenilo až 37 % zamestnávateľov. 33 % spoločností bolo nútených v priebehu jarnej vlny pandémie znížiť počty zamestnancov, tretine z nich sa však už podarilo dostať naspäť na pôvodný počet. Len 4 % spoločností počas jarných mesiacov 2020 znižovali počet zamestnancov a koncom minulého roka plánovali ešte výraznejšie znižovanie. Až 23 % spoločností dokonca uvádza, že v súčasnosti je ich počet zamestnancov na vyššej úrovni, ako bol vo februári 2020.

V Českej republike 47 % spoločností nezmenilo počet zamestnancov, u 13 % sa počet zamestnancov zvýšil. „Až 60 % zamestnávateľov tak zhodne na Slovensku aj v Čechách odpovedalo, že malo koncom roka 2020 rovnaký alebo vyšší počet zamestnancov v porovnaní s obdobím pred začiatkom koronakrízy. No na Slovensku je oproti Českej republike o 9 percent viac firiem, ktoré navyšovali počet zamestnancov,“ komentuje výsledky odborník z personálnej agentúry.

Na odmeny firmy nesiahali

Vplyvom pandémie nedošlo ani k výraznej zmene v oblasti odmien, vyplýva to taktiež z  prieskumu Grafton. 67 % zamestnávateľov uviedlo, že vôbec nemenilo ich výšku, 8 % odmeny znižovalo, ale v súčasnosti sú už na pôvodnej úrovni. 14 % firiem odmeny znížilo a aj v súčasnosti sú na tejto zníženej hladine. 5 % zamestnávateľov k zníženiu odmien pristúpilo až v letných mesiacoch. Ostatní odmeny dokonca zvyšovali.

„Osobné ohodnotenie zamestnanca vo forme odmien je najčastejšie pohyblivou zložkou mzdy. Väčšinou je viazané na splnenie stanovených podmienok, ako napríklad obratu spoločnosti či výkonnosti zamestnanca. Množstvo firiem má však odmeny zakomponované už v pracovnej zmluve či kolektívnej dohode, preto sú v tomto prípade nárokovateľné,“ vysvetľuje Miroslav Garaj.

Čo sa týka výhľadov do budúcnosti, až 82 % spoločností uviedlo, že v oblasti odmien neočakáva v najbližšej budúcnosti žiadne zmeny. 6 % plánuje zvyšovanie o menej ako 10 percent, 1 % zvyšovanie od 11 do 30 %. Znižovanie odmien plánuje 11 percent firiem (3% znižovanie o 11-30%, ďalšie 3 % o viac ako 30 percent a 5 percent spoločností o menej ako 10 %).

Optimistické vyhliadky vďaka vakcínam

Koronakríza a práca z domu urýchlila proces digitalizácie vo firmách, ktorý bol plánovaný do budúcna. Firmy zamerali svoje úsilie na urýchlenie implementácie služieb pre zamestnancov a prácu z domu umožnili aj pri komplexnejších pozíciách. „Nastal rýchly presun aktivít do online prostredia. Nešlo len o prácu z domu, virtuálne stretnutia, e-mailovú komunikáciu, ale tiež o pohovory, školenia, kurzy. Digitalizácia tiež umožnila nábor zamestnancov, ktorí sú z druhého konca republiky,“ vysvetľuje M. Garaj.

Podľa prieskumu Grafton plánuje viac firiem počet zamestnancov zvyšovať, než znižovať. Takmer tretina firiem plánuje zvyšovanie počtu zamestnancov o menej ako 10 %, 7 percent dokonca zvyšovanie o 11-30 %. 22 % spoločností, ktorých aktivity sú prevažne vo výrobe, navýšilo počet zamestnancov už na jeseň 2020. Vo väčšine z nich pritom išlo o plánovaný nárast počtu zamestnancov do 10 %. „Zvyšujúce sa požiadavky na počty zamestnancov ukazujú na znovuobnovenie výroby, ktorá bola na jar 2020 vo veľkej časti firiem pozastavená. Po zaočkovaní podstatnej väčšiny obyvateľov predpokladáme oživenie ekonomiky v druhej polovici tohto roka,“ komentuje výsledky Miroslav Garaj z Graftonu.

Prieskumy personálnej agentúry Grafton analyzujú HR a pracovný trh kontinuálne počas 12 mesiacov a to už niekoľko rokov po sebe. Prvá vlna bola realizovaná tesne pred príchodom koronakrízy, ďalšia pred letom, následne v septembri a posledná koncom roka 2020. Vtedy už spoločnosti vedeli zhodnotiť situáciu, ale aj predikovať plány na najbližšie obdobie. Vďaka tomu je možné vidieť, ako sa situácia vplyvom pandémie vyvíjala v čase a aký mala dopad na firmy z rôznych segmentov trhu. Zber dát prebiehal formou online dotazníka. Aktuálny HR prieskum bude prístupný na vyžiadanie v spoločnosti Grafton v polovici februára 2021 a bude porovnávať nielen slovenský, ale tiež český trh.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Grafton pôsobí v rámci CEE v 4 krajinách. Viac na www.grafton.sk.