Slovensku chýba 90 tisíc pracovníkov. Ich nedostatok treba riešiť nielen operatívne, potrebné sú systémové zmeny

Chýbajúca pracovná sila s vhodnou kvalifikáciou a jej dovoz z tzv. tretích krajín sú dnes často skloňované témy. Podľa Asociácie personálnych agentúr Slovenska je potreba zamestnávania cudzincov u nás urgentná a riešenie pomocou systému národných víz nedostatočné. Pomôže v tomto smere plánovaná novela zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti?

Nielen priemysel či zdravotníctvo, ale aj stavebníctvo, gastro segment a hotelierstvo, obchod, služby – s nedostatkom pracovníkov sa na Slovensku borí väčšina odvetví. Podľa údajov Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) máme u nás dlhodobo neobsadených vyše 90-tisíc pracovných pozícií.

„Nedostatok ľudí sa u nás pritom prejavuje aj na pracovných pozíciách, ktoré sú v zahraničí obsadzované práve našincami. Naplnenie potrieb pracovného trhu prevažne slovenskými pracujúcimi bude teda úzko previazané so splnením ich predstáv o ohodnotení a pracovných podmienkach, čo nie je jednoduchá úloha,“ hovorí prezidentka APAS Zuzana Rumiz. Podľa odborníkov sú na to potrebné investície do inovácií, modernizácie, vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily. Vytvorenie optimálnych podmienok na našom pracovnom trhu je teda behom na dlhú trať. Deficit pracovníkov vo viacerých odvetviach je však u nás akútny, preto je podľa zamestnávateľov riešením práve zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín.

Národné víza sú len „záplatou“ na akútnu situáciu

Najmä po tom, čo ruská invázia prerušila prísun Ukrajincov, je u nás nedostatok pracovnej sily vo viacerých oblastiach naozaj urgentný. Slovenská republika síce počet pracovníkov prichádzajúcich z krajín mimo EÚ vo všeobecnosti nelimituje, rozhodujúcim kritériom je len to, či je možné obsadiť voľné pracovné miesto naším uchádzačom, no proces udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania je u nás mimoriadne zdĺhavý a spojený s komplikovanou administratívou. Preto je otázkou dňa uľahčenie a zjednodušenie prístupu cudzincov na náš pracovný trh.

Jednou z možností je systém národných víz, pri ktorých sa uplatňuje tzv. zrýchlený postup získania prechodného pobytu. Práve na akútne preklenutie naliehavej situácie pri vybraných povolaniach je pre budúci rok určená kvóta 2-tisíc národných víz pre štátnych príslušníkov tretích krajín, a to prevažne z tzv. post sovietskych republík, ale aj z Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory či Srbska. Tí by mali obsadiť určené miesta najmä v rozširujúcom sa automobilovom priemysle, čím by sa mala zabezpečiť plynulá výroba. Ministerstvo práce pritom pripúšťa po vyčerpaní tejto kvóty aj možnosť jej navýšenia pre ďalšie obdobia.

„Zrýchlené zamestnávanie cudzincov z tretích krajín môže pomôcť zmierniť nedostatok pracovnej sily v kritických oblastiach ako je automobilová výroba, niektoré kriticky nedostatkové povolania však neboli do návrhu zahrnuté a ani navrhované množstvo národných víz nemusí byť dostatočné na pokrytie skutočnej potreby priemyslu,“ upozorňuje Vladimír Jančo z APAS a dodáva: „Naši zamestnávatelia identifikovali potrebu pracovnej sily až desaťnásobne vyššiu. V okolitých krajinách – v Českej republike, Poľsku alebo Maďarsku, tieto kvóty momentálne vydávajú v státisícoch, preto by zrejme bolo aj u nás vhodné efektívnejšie využiť tento nástroj, ktorý umožňuje pružne reagovať na potreby pracovného trhu.

Systémové riešenie ešte len sa pripravuje

Zrýchleným režimom národných víz však štát rieši len naliehavú situáciu pri vybraných povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily. Výraznejšiemu navýšeniu kvót sa rezort práce bráni s odôvodnením, že zastupiteľské úrady ani úrady cudzineckej polície nie sú personálne dimenzované na to, aby dokázali popri ostatnej agende vybaviť väčšie množstvo žiadostí. Dôsledkom by tak mohlo byť predlžovanie lehôt, čo by popieralo samotný cieľ nariadenia. „Zvýšenie kvóty pre národné víza by mohlo pomôcť zmierniť nedostatok pracovnej sily v krátkodobom horizonte, z dlhodobého hľadiska je však táto stratégia len dočasným riešením,“ zdôrazňuje Vladimír Jančo.

Podstatou problému slovenského pracovného trhu je totiž administratívna náročnosť a dĺžka štandardného procesu získavania pracovnej sily zo zahraničia, ktorá je v porovnaní s okolitými krajinami extrémna. V tomto smere by mohla pomôcť novela zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti, ktorú pripravuje Ministerstvo práce spolu s Ministerstvom vnútra a aktuálne je v legislatívnom procese. Nová úprava by pritom mala už v dohľadnej dobe zásadne zmeniť spôsob udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa celý postup zjednodušil, sprehľadnil, urýchlil. Podľa Ministerstva práce a sociálnych vecí by sa tak po preverení uchádzača úradom práce mohol samotný proces vybavenia prechodného pobytu skrátiť zo súčasných deviatich mesiacov na približne dva až tri.

ASOCIÁCIA PERSONÁLNYCH AGENTÚR SLOVENSKA

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) vznikla ako prvé záujmové profesijné združenie ešte v roku 2002 a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003. Jeho členmi sú najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti poskytovania pracovno-poradenských služieb na slovenskom trhu: Europersonal, Grafton Recruitment, Hofmann Personal, Index Nosluš, Lugera, ManpowerGroup, Proplusco, Synergie a  Transfer – international staff.

Úlohou Asociácie je kooperácia na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti a tiež implementácia vysokých medzinárodných štandardov, ktoré sú známe aj zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a podobne.

www.apas.sk