Využívanie flexibilných pracovných úväzkov vzrástlo vo viac ako štvrtine firiem

Záujem o flexibilné úväzky medzi zamestnancami stúpa, ich ponuka však v priebehu minulého roka vzrástla iba u štvrtiny firiem. Slovensko je však v tejto oblasti dlhodobo pozadu oproti iným krajinám EÚ. Na túto formu spolupráce oslovuje svojich zamestnancov, ktorí sú aktuálne na rodičovskej dovolenke, takmer 40 percent zamestnávateľov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu personálnej agentúry Grafton.

Viac ako jedna tretina spoločností (38 %) využíva skrátené alebo čiastočné pracovné úväzky len výnimočne, menej často ich využíva štvrtina (26%) firiem. 30 percent túto formu zamestnávania vôbec nevyužíva.

„Záujem o skrátené úväzky zo strany zamestnancov je čoraz väčší, zamestnávatelia však na tieto ich potreby reagujú len pomaly. V priebehu roku 2021 vzrástlo využívanie skrátených či čiastočných pracovných úväzkov iba u 28 % firiem,“ hovorí Branislav Jančuška, manažér personálnej agentúry Grafton. Z jeho pohľadu tak firmy tento nástroj v boji proti nedostatku uchádzačov o prácu nevyužívajú dostatočne. Slovensko v ponuke takýchto úväzkov zostáva v porovnaní nielen s krajinami Európskej únie dlhodobo pozadu, po výhodách skrátených úväzkov často a veľmi často totiž siaha len 6 % zamestnávateľov. 66 percent zamestnávateľov mieru využívania flexibilných úväzkov v porovnaní s uplynulým rokom nezmenilo, pričom u 6 % dokonca klesla.

„Napríklad zdieľané miesta využíva podľa nášho prieskumu iba 2 % opýtaných podnikov. Práve tento koncept pritom dokáže vyjsť v ústrety zamestnancom požadujúcim skrátenú pracovnú dobu v situáciách, keď zamestnávateľ nemôže vytvoriť pracovné miesta so skráteným úväzkom,“ vysvetľuje B. Jančuška.

Pomoc preťaženým zamestnancom

Najčastejšie využívajú zamestnávatelia čiastočné alebo skrátené úväzky na podporu preťažených zamestnancov alebo na preklenutie času, kedy sa nedarí nájsť zamestnancov na plný pracovný úväzok (zhodne 33 %). O percento menej firiem ich využíva na dosiahnutie lepšej flexibility na pracovisku. Pre celý rad spoločností potom tieto úväzky predstavujú možnosť pokryť dočasné potreby a momentálne sezónne výkyvy (23 %), či obdobia, kedy nechcú alebo nemôžu najať zamestnancov na plný pracovný úväzok (20 %).  

„Flexibilné pracovné úväzky môžu firmám priniesť mnoho ďalších výhod, ako napríklad lepší prístup k špecializovaným zručnostiam a odborným znalostiam, zvýšenie diverzity na pracovisku alebo lepšie odovzdávanie a zdieľanie pracovných skúseností,“ dodáva Branislav Jančuška.

Spolupráca s kolegami na rodičovskej či na dôchodku

Na skrátené a čiastočné úväzky oslovujú firmy najradšej ľudí, ktorých už poznajú alebo s nimi majú nejakú skúsenosť. Najčastejšie sú to zamestnanci spoločnosti, ktorí sú aktuálne na rodičovskej dovolenke. S nimi spolupracuje až 39 percent firiem. 22 % spoločností spolupracuje so svojimi bývalými zamestnancami v dôchodkovom veku. V prípade pracujúcich dôchodcov využívajú kapacity svojich bývalých zamestnancov až sedemkrát viac ako v prípade osôb v dôchodkovom veku z iných zdrojov.

Naopak v prípade využívania skrátených či čiastočných pracovných úväzkov pri zamestnávaní študentov nie je také podstatné, z akého okruhu kontaktov študent prichádza. 34 % firiem zamestnáva na flexibilné úväzky študentov z najbližšieho okolia svojich existujúcich zamestnancov a 39 % spoločností takto zamestnáva študentov z akýchkoľvek zdrojov. „Pravdepodobným dôvodom môže byť fakt, že u rodičov či pracujúcich dôchodcov zamestnávatelia chcú a môžu vo väčšej miere využiť konkrétne pracovné skúsenosti, znalosť firemnej kultúry a prepojenie s firmou, čo u študentov nie je relevantné,“ uzatvára odborník Graftonu.

O prieskume

Prieskum bol zrealizovaný od januára do marca 2022 a zapojili sa do neho respondenti zo 163 spoločností. Zber dát prebiehal formou online dotazníkového prieskumu medzi klientmi Gi Group/Grafton Recruitment, prostredníctvom siete LinkedIn, ako aj ako aj medzi HR profesionálmi pôsobiacimi vo firemnej sfére naprieč celou SR. Prieskum neobsahuje dáta štátnej a verejnej správy a neziskového sektora, rovnako tiež nepredikuje aktuálnu realitu a situáciu na personálnom trhu vo vzťahu ku konfliktu na Ukrajine, rovnako tak nezohľadňuje jeho ďalší dopad na celú oblasť HR.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts).www.gigroupholding.com