O tretinu vyšší zisk, aj vyšší plat vďaka vzdelaným zamestnancom

Chcete mať výkonnejší tím aj viac predávať? Kontinuálne vzdelávanie vašich zamestnancov by sa v tom prípade malo stať nevyhnutnou súčasťou vašej firemnej filozofie. Prieskumy ukazujú, že takí zamestnanci sú nielen spokojnejší, ale tiež produktívnejší, ako ich kolegovia. Tieto spoločnosti majú tiež o tretinu vyšší zisk ako ich konkurencia.

V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi, ktoré poznačila pandémia, v tomto roku citeľne rastie záujem spoločností o firemné vzdelávanie. „Ide o potrebu firiem a ich HR oddelení, ktoré cítia nutnosť začať intenzívnejšie pracovať so svojimi kolektívmi, motivovať ich, aj odmeniť za obdobie predošlých obmedzení. Už podľa reakcií klientov za mesiac január 2022 je vidieť značný záujem o firemné školenia – teda o skutočnú vôľu začať pracovať so zamestnancami a kontinuálne ich vzdelávať,“ hovorí CEO vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia PaedDr. Daniel Bacík.

Odborník predpokladá, že v tomto roku celkovo dôjde k rastu poskytovania firemných benefitov a práve vzdelávanie bude jednou z významných nefinančných výhod, ktoré budú spoločnosti svojim zamestnancom poskytovať. Prostredníctvom kurzov a školení si zamestnanci rozširujú obzory a následne môžu pokračovať v samovzdelávaní sa aj mimo pracoviska. „Súvisí to totiž nielen s našim kariérnym rastom, ale aj osobným vzdelávaním. Je dôležité nestagnovať, ale neustále na sebe pracovať. Je pochopiteľné, že zamestnávatelia nemôžu suplovať celú škálu produktov celoživotného vzdelávania, a preto si vyberajú tie najmenej prácne a zároveň najviac efektívne školenia, ktorými sú jazykové kurzy a soft skills,“ vysvetľuje D. Bacík. 

Čo sa týka uplynulého roka, do popredia sa dostal kurz reziliencie. „Celý koncept tohto tréningu je totiž stvorený pre dobu, v ktorej žijeme. Potreba harmonizovať všetky štyri piliere nášho života sa stala nielen vo firemnom vzdelávaní nevyhnutnosťou. Tieto kurzy vyhľadávajú vo vysokej miere aj jednotlivci – vrcholoví manažéri, tím lídri aj vedúci pracovníci. Z aktuálnych plánov našich klientov však vyplýva, že tento tréning poskytnú aj ďalším svojim zamestnancom – schopnosť zvládať stresové situácie a nepriaznivé okolnosti je totiž potrebnou výbavou každého z nás,“ hodnotí odborník.

Trendom tohto roka vo firemnom vzdelávaní by sa mal stať odborný kurz pre zamestnávateľov, vedúcich a HR pracovníkov známy pod skratkou DISC. „Je dôležité vedieť, s kým pracujeme a trávime 8 hodín denne. Tento kurz je jedným z najrozšírenejších nástrojov na osobné hodnotenie a HR nástroj, ktorý každoročne celosvetovo využíva viac ako milión ľudí na zlepšenie a zvýšenie produktivity práce, zlepšenie komunikácie a vzťahov na pracovisku,“ vysvetľuje D. Bacík. Jeho vedecký základ bol vyvinutý na univerzite v Minnesote už v roku 1960. HR pracovníci dokážu vďaka nemu odborne zhodnotiť silné a slabé stránky jednotlivcov, definovať ideálne zamestnanie pre jednotlivé profily, zostaviť efektívny tím, aj zlepšiť nábor a výber zamestnancov.

Druhým top kurzom r.2022 bude tréning reziliencie, pretože celkový rozvoj osobnosti je kľúčom k šťastnejšiemu ja. Dlhodobý, nízkonákladový, no veľmi efektívny nástroj na prácu s tímom a v tíme stále zostáva jazykové vzdelávanie. To by malo byť tretím najvyužívanejším benefitom z oblasti firemného vzdelávania v tomto roku, pretože je v množstve spoločností nevyhnutné na prácu so zahraničnými partnermi.

Kurzy ušité tímom či jednotlivcom na mieru, sú však kľúčom k úspechu – ak zamestnávatelia poskytujú takéto benefity zamestnancom, je to pre nich jednoznačné plus. Pretože investícia do vzdelávania zamestnancov je vlastne investíciou do vlastnej firmy, do jej rozvoja. „Vzdelávanie zamestnancov je jeden z najsofistikovanejších nástrojov práce s nimi, vďaka nemu dokážu byť zamestnanci v práci oveľa spokojnejší. Je však dôležité, aby si to tí, ktorí tento benefit poskytujú, uvedomili – cez vzdelávacie kurzy (mäkké zručnosti – soft skills alebo jazykové kurzy) dokážu informovať svojich zamestnancov a rozšíriť smerom k nim akýkoľvek obsah, kľúčové posolstvá, plány spoločnosti, no najmä firemnú kultúru, ktorá je DNA každej spoločnosti. Ide o súbor hodnôt, pravidiel a správaní na pracovisku a vo firme,“ objasňuje nesporné benefity firemného vzdelávania Daniel Bacík.

Jeho slová potvrdzujú aj výsledky prieskumu katedry ekonómie na Univerzite of Warwick, ktorý zistil, že zamestnanci, ktorí sa pravidelne vzdelávajú, sú nielen spokojnejší a o 12 % produktívnejší, no navyše:

  • spoločnosti so spokojnými zamestnancami prekonávajú konkurenciu o 20 %,
  • takéto spoločnosti tiež majú o 28 % vyšší zisk ako ich konkurencia,
  • šťastní a angažovaní zamestnanci zarábajú viac ako ich kolegovia,
  • angažovaní zamestnanci riešia problémy v zložitých situáciách rýchlejšie ako ich kolegovia,
  • angažovaným zamestnancom ide o viac ako len o výplatu a výhody – sú to ľudia, ktorí sa postarajú nielen o dobre odvedenú prácu, ale súčasne sa pričinia o to, aby sa dobre na pracovisku cítili aj ich kolegovia.

* * * * *

O spoločnosti PLUS Academia

PLUS Academia poskytuje od roku 1997 vysokokvalitné a komplexné služby v oblasti jazykového a biznis vzdelávania, online vzdelávania, prekladov, tlmočenia, jazykových kurzov pre deti a dospelých, ako aj testovania a certifikácie. Je spoluzakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR a držiteľom statusu Oxford Quality School, zaručujúceho kvalitu poskytovaných služieb. Ako certifikovaný partner spoločnosti Oxford University Press má prístup k najmodernejším študijným materiálom.

Má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2017 je výhradným partnerom spoločnosti ETS Global na slovenskom trhu, ktorá vydáva celosvetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iné). PLUS Academia spolupracuje s vyše 150 lektormi a trénermi, poskytujúcimi špičkové vzdelávanie v skupinových, individuálnych či online kurzoch, podľa potreby prispôsobených špecifickým potrebám a požiadavkám klientov.  Viac na www.plusacademia.sk