Pri výbere dodávateľa vzdelávania pre zamestnancov nenaleťte chválenkárstvu, uchádzačov si preverte nadstavbovými otázkami

Čaká vás výber dodávateľa firemného či jazykového vzdelávania pre vašich zamestnancov, pričom všetci uchádzači sa predháňajú v dokazovaní, že oni sú tí najvhodnejší? Aby ste vybrali správne a nemuseli svoje rozhodnutie neskôr ľutovať, skúste klásť pri pohovoroch nečakané doplňujúce otázky.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť zásadný rozdiel medzi tým, ak človek hľadá učiteľa pre vlastnú potrebu a tým, ak potrebuje vzdelať firemný kolektív. Druhá požiadavka je na splnenie oveľa náročnejšia. Preto by pri nej malo platiť – dvakrát meraj a raz rež. „Pri hľadaní efektívneho firemného vzdelávania do hry vstupuje veľa premenných. Musíte vybrať partnera, ktorý zabezpečí skúsených lektorov, vysoký štandard výučby a bude pripravený popasovať sa aj so špecifikami vašej spoločnosti. Preto je dobré vytvoriť si už pred pohovorom okruh otázok, na ktoré sa prípadných dodávateľov nezabudnite opýtať. Ich odpovede vám uľahčia rozhodovanie,“ znie úvodná rada PaedDr. Daniela Bacíka z PLUS Academie, ktorý sa firemnému vzdelávaniu venuje už viac ako 20 rokov a súčasne je tiež predsedom Asociácie jazykových škôl SR.

Rozhodujúci sú lektori

Lektori sú najdôležitejšou časťou celého procesu. Ak natrafíte na nevhodných, tak sa očakávané pokroky vo vzdelávaní budú dostavovať pomalšie, alebo neprídu vôbec. Prirodzene sa chce každý učiť s lektorom, ktorý v čo najkratšom čase naučí čo najviac. Problém je v tom, že ak ste ešte len na začiatku cesty daného kurzu, tak vám na úvodnom pohovore nik neprizná slabé stránky svojich lektorov či ich prípadné nedostatky. Musíte sa ich snažiť odhaliť vy sami. „A to otázkami, o ktorých by sme mohli povedať, že sú o úroveň vyššie, než aké by prípadný dodávateľ vzdelania očakával,“ dopĺňa odborník, ktorý jedným dychom vymenúva konkrétne otázky: „Ako vyberáte lektorov do vášho tímu?, Aké kritéria musia splniť?, Koľko lektorov pre vás aktívne učí?, Akou formou sa vaši lektori dovzdelávajú?, Akým spôsobom nasadzujete lektorov do konkrétnej výučby?, Ako rýchlo viete lektora vo výučbe nahradiť?, Ako dlho vám potrvá vybrať toho správneho lektora pre našu firmu?, Pre koho iného už tento konkrétny lektor učí?“

Referencie a firemná kultúra

Druhou oblasťou, na ktorú je potrebné sa sústrediť, je oblasť pôsobenia vášho dodávateľa. Musíte rozlišovať, či primárne organizuje kurzy pre verejnosť alebo sa špecializuje na firemnú výučbu. Tento rozdiel je najvýraznejšie viditeľný v prístupe lektorov, ich ochote prispôsobiť výučbu a smerovať ju iným, než všeobecným smerom. Preto by ste aj tu mali spozornieť. Treba rátať s tým, že každý uchádzať o spoluprácu s vašou firmou bude mať pár kvalitných referencií. No nič nepokazíte, ak mu položíte špecifické otázky v nasledujúcom duchu: Aký je celkový počet kurzov, ktoré robíte vo firemnej výučbe?, Aký je pomer kurzov, ktoré robíte pre verejnosť s tými firemnými?, Koľko kurzov realizujete u vášho najväčšieho klienta? Čím je u uchádzača pomer kurzov v prospech firemnej výučby väčší, tým viac si môžete byť istý, že ako váš prípadný partner zvládne aj vaše špecifické požiadavky.

Ďalším veľavravným ukazovateľom, či pri výbere jazykového kurzu siahate správne, je prístup k takzvanej firemnej kultúre. V dobre zabehnutej firme majú ľudia pridelené svoje úlohy a špecializujú sa na výkon svojej práce. Ak ten istý človek, ktorý riadi firmu a lektorov, stíha učiť, obchodovať, robí aj metodiku, vypracováva štatistiky a študentov aj testuje, majte sa na pozore. Vy by ste mali nájsť partnera, ktorý bude schopný už pri rokovaní presne zadefinovať celý postup spolupráce a popísať dosiahnuteľné ciele študentov. „K získaniu týchto informácií vám pomôže položenie otázok: Kto všetko bude vstupovať do nastavovania procesov v našom vzdelávaní, ak si vyberieme vás?, Kto sa u vás stará o lektorov?, Kto bude našou kontaktnou osobou po uzavretí spolupráce?, S kým môžeme riešiť prípadné problémy a sťažnosti?,“ dodáva D. Bacík.

Kontroling a spoľahlivosť

Ak vaša spoločnosť pôsobí na viacerých miestach, rozhodujúcim faktorom by pre vás mal byť aj ten, či bude dodávateľ schopný pokryť vaše požiadavky aj v pobočkách. Predsa len, vždy je jednoduchšie nájsť si jedného spoľahlivého partnera, ako robiť desať samostatných výberov a v každom meste mať nastavenú inú metodiku vzdelávania a práce s tímom.

V neposlednom rade by ste sa mali pokúsiť overiť tvrdenia uchádzačov o tom, že sú práve ich vyučovacie metódy najefektívnejšie a vašich zamestnancov naučia všetko potrebné v super rýchlom čase a bezbolestne. Je možné, že to budú tvrdiť všetci do jedného. No ak chcete získať predstavu o štandardoch a celkovom fungovaní dodávateľskej spoločnosti, postupne sa ich spýtajte na to – Ako zabezpečia, aby každý študent vyťažil zo vzdelávania maximum?, Ako zaraďujú študentov do skupín? alebo Či sú ochotní výsledky svojej práce podrobiť nezávislému auditu?. A váš obraz o budúcom dodávateľovi firemného vzdelávania či jazykových kurzov pre zamestnancov bude hneď jasnejší.

Inými slovami: získať partnera, vďaka ktorému bude váš tím rásť a rozvíjať sa, chce istú dávku energie a obozretnosti na začiatku výberu, ale v konečnom dôsledku získate. Pretože len dobre nastavené vzdelávacie plány s reálnymi cieľmi, ich kontinuálne napĺňanie a kontrola sú základným pilierom úspešného napredovania každej firmy. Prínos vzdelávania totiž spočíva nielen v budovaní kvalifikovanejšieho pracovného tímu, ktorý dokáže poskytovať kvalitnejšie služby, ale aj v zlepšovaní väzieb a vzťahov zamestnancov medzi sebou. Neustálym učením sa všetci predsa stávame lepšími ľuďmi.

* * * * *

O spoločnosti PLUS Academia

PLUS Academia poskytuje od roku 1997 vysokokvalitné a komplexné služby v oblasti jazykového a biznis vzdelávania, online vzdelávania, prekladov, tlmočenia, jazykových kurzov pre deti a dospelých, ako aj testovania a certifikácie. Je spoluzakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR a držiteľom statusu Oxford Quality School, zaručujúceho kvalitu poskytovaných služieb. Ako certifikovaný partner spoločnosti Oxford University Press má prístup k najmodernejším študijným materiálom.

Má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2017 je výhradným partnerom spoločnosti ETS Global na slovenskom trhu, ktorá vydáva celosvetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iné). PLUS Academia spolupracuje s vyše 150 lektormi a trénermi, poskytujúcimi špičkové vzdelávanie v skupinových, individuálnych či online kurzoch, podľa potreby prispôsobených špecifickým potrebám a požiadavkám klientov.  Viac na www.plusacademia.sk