Zákazníci sledujú vaše správanie a komunikáciu

Komunikácia nie je len medzi nami, ľuďmi, ale aj medzi zákazníkmi, partnermi, kolegami. Skrátka je všade okolo nás. Ako ukazujú prieskumy, zákazníci sledujú správanie a komunikáciu spoločností aj počas krízy a reagujú na ne.

S nástupom pandémie firmy svoju komunikáciu výrazne obmedzili, avšak už onedlho na to pochopili, že len vďaka kvalitným externým a interným kampaniam dokážu dať o sebe vedieť, posilniť povedomie o svojich značkách, aj dôveru zákazníkov. Najsilnejšími oblasťami sa stala reputácia spoločností, krízové poradenstvo a podpora komunikácie prostredníctvom sociálnych médií. Pretože práve cez sociálne siete je možné rýchlo a efektívne komunikovať so svojou komunitou.

Niektoré spoločnosti siahli po klasickej reklame, ktorá má väčší zásah vďaka svojich rozpočtom. Ale TV spotom či reklamným bannerom sa rozhodne nedá posilniť dôveryhodnosť firmy a jej reputácia, ani zmeniť či korigovať mienka a vnímanie zákazníkov. Platené články bez idey nikdy nebudú adekvátnym zastúpením komplexného a efektívneho PR. Jasná, transparentná a konzistentná komunikácia podporuje stabilitu, posilňuje povedomie, prináša efektívne výsledky nielen v zásadných spoločenských témach, ale je prínosom pre každú firmu. Je pritom jedno, či ide o medzinárodný reťazec alebo menšiu lokálnu značku.

Pandémia podporila spolupatričnosť, zodpovednosť firiem, empatiu, aj snahu pomôcť. Realizovalo sa viac spoločensky zodpovedných projektov, ktoré iniciovali súkromné spoločnosti. Ale ako ukazujú prieskumy, urobili správne – až tretina zákazníkov sleduje správanie a aktivity spoločností a tak sa rozhodla vyskúšať novú značku len vďaka jej prístupu počas koronakrízy, jej CSR aktivitám a spoločenskej zodpovednosti. A takmer tri štvrtiny naopak stratili dôveru ku firmám, ktoré povýšili vlastný zisk nad pomoc v kríze.

Každá minca má dve strany, rovnako ani kríza nemusí znamenať len prepad predajov či problémy. Je to tiež šanca ukázať svoju ľudskú stránku, je to čas pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú. V dobrých časoch si na to vaši zákazníci spomenú a obrátia sa na vás. Budú vedieť, že ste sa nebáli podať pomocnú ruku a pružne reagovať na vzniknutú situáciu. Preto si vaša značka zaslúži ich dôveru.

Foto: Pexels.com