Čaká nás energetická kríza, ale aj nárast celkovej priemernej mzdy, zvýšený tlak na ubytovanie a nedostatok pracovníkov, upozorňujú odborníci

Nová automobilka bude mať priaznivý vplyv na trh práce na celom Slovensku, pozitívna je tiež snaha o zvýšenie miezd zamestnancov v školstve a zdravotníctve. Eliminovať globálne aspekty, ako rastúce ceny energií, problémy v logistike a zásobovaní až po extrémne vysokú infláciu, by mohli pripravované vládne opatrenia. Zmeny však treba dotiahnuť do konca, len tak bude slovenský pracovný trh atraktívnejší pre domácich aj zahraničných pracovníkov, hodnotí aktuálnu situáciu personálna agentúra Grafton.

Príchod novej automobilky a tiež ďalších firiem, ktoré budú na Volvo naviazané, zmení trh práce na východnom Slovensku najviac za veľmi dlhé obdobie. Vzniknúť by mali tisícky nových pracovných miest. „Očakávame, že zamestnanci, ktorí dochádzajú za prácou na západné Slovensko, sa budú ochotní vrátiť späť domov. Rovnako sa vrátia aj niektorí zamestnanci pracujúci v zahraničí, a to v prípade, že ponuka bude pre nich dostatočne zaujímavá,“ hovorí Andrej Gurín, vedúci žilinskej pobočky personálnej agentúry Grafton.

Minimálna mzda zamestnanosť neovplyvňuje

Aktuálne prijatá nová výška minimálnej mzdy trh práce na celom Slovensku zásadne neovplyvní, nakoľko ju poberá len zlomok zamestnancov. Väčšina pracovníkov totiž pracuje za vyššiu, ako minimálnu mzdu.

„Určite pozitívne vnímame to, že sa vôbec prvýkrát dohodli zamestnávatelia a odborári na jej výške. Je to znak toho, že ani zamestnávatelia s novou výškou minimálnej mzdy nemajú problém,“ vysvetľuje odborník, no zároveň upozorňuje, že omnoho dôležitejšie je zachovanie rovnakej úrovne jednotlivých príplatkov. Tie totiž tvoria najmä vo firmách s pracujúcimi na viacero zmien nezanedbateľný náklad, čo zamestnávateľov zaujíma vo vyššej miere, ako samotná výška minimálnej mzdy.

Tlak na mzdy, aj na nábor pracovníkov

Výška priemernej mzdy sa však určite zmení v celom východoslovenskom regióne, a to práve príchodom nových spoločností, ktoré sem prinesie investícia Volva. Môže mať tiež celoslovenský dopad. „Dôjde k zvýšenému tlaku na rast miezd, čo tiež prispeje k zrýchlenému trendu, ktorý je aktuálny už aj v súčasnosti. Ide o vyrovnávanie miezd v celom sektore výroby naprieč všetkými regiónmi Slovenska,“ hodnotí personalista.

Okrem zvýšenej mzdy prinesie nová situácia tiež tlak na pokrytie dopytu po nových zamestnancoch. Záujem o obsadenie pracovných pozícií dostatočne nepokryjeme lokálnou pracovnou silou, dôjde tak k zvýšenému náboru uchádzačov zo zahraničia. „Tu však dlhodobo bojujeme s nízkou atraktivitou Slovenska ako pracovnej destinácie. Uchádzači z krajín ako Ukrajina, Srbsko či Rumunsko preferujú aktuálne skôr severské a západné krajiny EÚ, a to nielen z hľadiska vyššej ponúkanej mzdy, ale tiež pracovných podmienok. Z tohto dôvodu sa tak presúva nábor do nečlenských štátov EÚ, ako sú postsovietske krajiny či Ázia – India, Filipíny, Bangladéš, no tu sa stretávame s problémami s vydávaním víz. Nezriedka ide o proces trvajúci pol roka, čo môže slovenských zamestnávateľom spôsobiť značné problémy. Jednoznačne by bola žiadúca úprava legislatívy,“ vysvetľuje Andrej Gurín.

Nájomné byty prinesú ďalšiu prácu, aj nápor na ubytovanie

S príchodom zahraničných pracovníkov sa však budú musieť popasovať aj firmy a pripraviť sa komplexne na ich príchod. Nejde len o poskytnutie tlmočníkov, pracovných postupov v medzinárodných jazykoch, no najmä o poskytnutie vhodného ubytovania a začlenenie nových kolegov do spoločnosti.

Práve v tomto smere by firmám mohlo pomôcť schválenie výstavby nájomných bytov a to rovno z dvoch strán. Nejde len o vytvorenie ďalších pracovných miest, no aj o ubytovanie pre pracovníkov zo zahraničia. „Tu je dôležité, kedy by mohli byť prvé nájomné byty reálne dané do užívania, či bude akceptovateľná výška nájomného a aké budú kritériá, podľa ktorých sa budú nájomníci vyberať. Ubytovanie zamestnancov v rámci migrácie za prácou je veľký problém, bytov je nedostatok celkovo. Ak sa teda naplnia plány politikov, vplyv môže byť určite pozitívny,“ komentuje situáciu personalista.

Pozitívne zmeny treba dotiahnuť do konca

Na pracovný trh majú v súčasnosti najväčší vplyv globálne aspekty – či už sú to dramaticky rastúce ceny energií a ďalších výrobných nákladov, problémy v logistických reťazcoch a zásobovaní firiem až po extrémne vysokú infláciu. Všetky tieto faktory ho ovplyvňujú v negatívnom zmysle. Práve zmeny, ktoré plánuje slovenská vláda realizovať, by mali eliminovať ich dosah na život Slovákov a súčasne zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť Slovenska v porovnaní k okolitým krajinám.

Slovenskému pracovnému trhu by tak mohli pomôcť zámery z Reformy pobytovej a pracovnej infraštruktúry Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorými sú okrem iného Veda, výskum, inovácie a Kvalitné vzdelávanie. Obe témy na trhu práce rezonujú dlhodobo. To, že v nich Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami zaostáva, má veľký vplyv na trh práce. Ide predovšetkým o nesúlad medzi očakávaniami a požiadavkami zamestnávateľov a vzdelaním a skúsenosťami uchádzačov na druhej strane.

Za ďalší pozitívny krok slovenskej vlády považuje Grafton tiež snahu o zvýšenie miezd zamestnancov v školstve a zdravotníctve. „Je to správny a potrebný krok, ktorý môže zastaviť, prípadne aspoň spomaliť odliv kvalitných zamestnancov z týchto aj iných pracovných odvetví do zahraničia. Je však potrebné, aby sa všetky tieto plánované zmeny aj dotiahli do konca a boli komplexné. Len v tom prípade môžu pomôcť nielen našim obyvateľom, ale tiež slovenskému pracovnému trhu a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť,“ dodáva na záver Andrej Gurín z Graftonu.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts).www.gigroupholding.com