Hrozí nám vojna o zamestnancov. Čo by ste mali urobiť, aby ste si ich udržali?

Ak spoločnosť neponúka formu práce na diaľku či hybridný model, s veľkým predpokladom ju čaká odchod kvalifikovaných zamestnancov. Potvrdzujú to skúsenosti pracovnej agentúry Grafton, aj rad ďalších štúdií. Výhody tohto pracovného modelu sú totiž nielen na strane pracovníkov, prospech z nej majú aj zamestnávatelia.

Koncept home office, teda „práce na diaľku“ vznikol v Kalifornii už v 70. rokoch minulého storočia. Tri roky pandémie však v tomto spôsobe práce priniesli zásadnú akceleráciu – podniky sa museli flexibilne prispôsobiť rozsiahlym zmenám a transformácii na tento spôsob práce. Podľa Eurostatu v období medzi rokmi 2019 – 2021 tak došlo až k 150 % nárastu zamestnancov pracujúcich na home office v rámci EÚ.

Teraz, v roku 2022, firmy zistili, že takýmto spôsobom sa dá veľmi efektívne pracovať, no množstvo z nich má  aj naďalej obavy pred touto formou pracovného pomeru. A to aj napriek tomu, že podľa prieskumu OECD hodnotí približne 63 percent manažérov a 74 % pracovníkov prácu na diaľku počas covidu celkovo pozitívne a väčšina z nich by chcela takto pracovať aj naďalej.

Radikálna zmena návykov

Významnými zmenami prešli najmä odvetvia maloobchodu, e-commerce, kreatívnych profesií, IT, podnikových služieb, médií, telemedicíny aj vzdelania. Veľký posun nastal tiež v pozíciách, pri ktorých sa zvýšila flexibilita rôznych rolí v rámci kontaktných miest a asistenčných útvarov, ako je administratíva, podpora klientov, predaj, financie a účtovníctvo či nábor a HR oblasť.

Podľa štúdie KPMG z tohto roka až 89 % spoločností zaviedlo alebo aspoň zvažuje istý typ práce na diaľku. Môže ísť o rôzne typy pracovných úväzkov zahŕňajúcich home office – či už je to virtuálna pozícia, pri ktorej pracuje zamestnanec v inej krajine, najímanie talentov v inom štáte, napríklad ak firmy nevedia nájsť dostatok kvalifikovaných pracovníkov na mieste svojho pôsobenia, no tiež hybridná práca.

Nový štandard – hybridná práca

„Práve tento typ pracovného úväzku sa stáva v poslednej dobe preferovaným a to najmä z dôvodu udržania si alebo nájdenia špičkových odborníkov z iných krajín, ktorých firmy potrebujú. Aj keď sa im niektoré tradičné spoločnosti stále bránia, výhody tohto modelu sú nielen na strane pracovníkov, no prospech z nej majú tiež zamestnávatelia,“ hovorí Martin Malo, Managing Director personálnej agentúry Grafton.

Viacero štúdií potvrdzuje, že práca na diaľku poskytuje zamestnancom lepšiu možnosť zladiť svoj pracovný a súkromný život, vďaka čomu sú celkovo spokojnejší aj produktívnejší. Tento typ rovnováhy a pracovnej flexibility sa pretavuje aj do väčšej lojality smerom k zamestnávateľovi, tiež do rozvoja radu mäkkých zručností (soft skills), ako je prispôsobivosť, odolnosť, sebamotivácia, komunikácia a spolupráca. Všetky tieto faktory vedia následne pracovníci využiť vo svojej práci a pre prospech zamestnávateľa. Hybridná práca s dochádzaním do zamestnania na 2 či 3 dni počas pracovného týždňa tiež vedie k úspore času a väčšiemu sústredeniu sa na pracovné úlohy bez vyrušovania kolegami.

Výhodná aj pre zamestnávateľov

Samozrejme, hybridná práca je pre niektoré odvetvia výhodnejšia, ako pre iné. Najväčšie predpoklady na úspešnú prácu na diaľku či v hybridnej forme majú podľa štúdie spoločnosti McKinsey sektory finančníctva a poisťovníctva (86 %), manažmentu (78 %), IT a telekomunikácií (75 %), veľkoobchodu (52 %) a nehnuteľností (44 %).

Za najvýznamnejšie pre zamestnávateľov považuje výskum spoločnosti Yougov pre Barclays tieto výhody:

  • úspora nákladov o 32 percent z hľadiska plochy kancelárií aj prevádzkových nákladov
  • vyššia pravdepodobnosť udržania si zamestnancov o 34 %
  • o 46 % vyššia flexibilita pre firmy aj pracovníkov
  • skrátenie doby dochádzania o 41 %
  • zvýšenie produktivity o 30 percent

„Podniky, ktoré prejdú na hybridný model práce, okrem toho získajú väčšiu atraktivitu pri nábore nových kolegov, čo je pri nedostatku kvalifikovaných pracovníkov skutočne výhodné. Naše skúsenosti tiež ukazujú, že zamestnanci skôr siahnu po práci, ktorá im ponúka väčšiu flexibilitu, pretože sú v nej spokojnejší,“ objasňuje M. Malo z personálnej agentúry Grafton.

Ak si chcete udržať zamestnancov, buďte flexibilní

Generálny riaditeľ Goldman Sachs David Solomon trval na tom, aby sa zamestnanci vrátili do kancelárie na plný úväzok, pretože prácu na home office, aj jej hybridný model považoval len za dočasnú odchýlku. Keď im vo februári prikázal vrátiť sa do kancelárií, do práce sa dostavila asi len polovica. 

„Hybridná práca a práca na home office sa skrátka tento rok ukazuje ako trend číslo jeden. V súčasnej vojne o talenty a o udržanie si špičkových odborníkov by mala byť kľúčovým konceptom a nevyhnutnou súčasťou ponuky firiem. Na základe našich skúseností a sledovaním aktuálnych trendov preto vieme našim firemným klientom odporučiť nástroje a podmienky potrebné  k tomu, aby boli pripravení ponúknuť to najlepšie flexibilné pracovné prostredie vo svojom odbore. Preukázaním flexibility a pochopením potrieb uchádzačov sa totiž výrazne uľahčuje nábor, ktorý má následne pozitívny dopad na podnikanie takejto spoločnosti,“ vysvetľuje odborník z Graftonu. Martin Malo okrem toho tiež radí nezabúdať ani na investovanie do pravidelnej socializácie zamestnancov, tzn. napríklad do školenia tímov či realizácie rôznych druhov spoločných aktivít s cieľom udržať súdržnosť a angažovanosť tímov.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts).www.gigroupholding.com