Prečo si tento rok zo svojej mzdy kúpime opäť menej? Na vine by už nemala byť inflácia, dôvod nájdete na svojej výplatnej páske

V roku 2021 odštartovala vysoká inflácia prudký prepad kúpyschopnosti Slovákov. A to napriek tomu, že v absolútnych číslach naše príjmy neustále rástli. Aktuálne štatistiky však vyzerajú čoraz priaznivejšie – vďaka klesajúcemu tempu inflácie sa koncom minulého roka pokles reálnych miezd na Slovensku zmierňoval, začiatkom tohto roka dokonca začali naše reálne príjmy rásť. V roku 2024 nám však väčšiu časť zo mzdy  ukrojí odvodové zaťaženie. To je na Slovensku dlhodobo jedným z najvyšších v Európe a tento rok sa ešte zvýšilo.

V období rastúcej inflácie, ktoré sme zažívali od konca roka 2021, sa stupňoval aj tlak zamestnancov na mzdové ohodnotenie. Priemerná mesačná mzda sa tak v roku 2022 medziročne zvýšila približne o 8 %, v minulom roku dokonca o  bezmála 10 %, čím sa rast našich miezd takmer vyrovnal inflácii. Ak sa pozrieme na posledných 10 rokov, priemerná hrubá mzda na Slovensku vzrástla na približne 1,7-násobok – z 824 € v roku 2013 na 1 430 € v roku 2023. Minimálna mzda sa za 10 rokov zvýšila viac než dvojnásobne – v roku 2024 dosiahla v hrubom sumu 750 €, kým v roku 2014 to bolo len 352 €.

Reálne mzdy Slovákov pomaly začínajú rásť

Naše mzdy síce v uplynulých rokoch stúpali rýchlejšie než kedykoľvek predtým, napriek tomu sa však dnes nemáme lepšie než v roku 2020. Skôr naopak. „Inflácia totiž niekoľko rokov tlačila ceny nahor omnoho vyšším tempom, než akým rástli naše mzdy,“ vysvetľuje Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group. „Medziročná inflácia dosahovala na prelome rokov 2022 a 2023 takmer 13 %, približne 4 mesiace sa dokonca držala nad 15 %. Medziročný rast našich miezd bol pritom len asi polovičný. Naše reálne príjmy preto citeľne klesali.“

Našťastie, situácia sa u nás pomaly zlepšuje – výsledkom kombinácie pomerne výrazného rastu nominálnych miezd a klesajúceho tempa inflácie bol na začiatku roka dokonca rast reálnych miezd, ktorý štatistici zaznamenali vo väčšine odvetví. „V treťom štvrťroku 2023 stúpla priemerná mzda na Slovensku na 1 403 €, čo predstavovalo medziročný rast o 8,3 %. Po zohľadnení inflácie sa pritom reálna mzda znížila už len o 0,6 %. Vo februári tohto roka sa inflácia v medziročnom porovnaní priblížila k 3 %, pričom mzdy rástli omnoho vyšším tempom – to konečne prinieslo aj rast reálnych miezd, popisuje M. Malo pozitívny trend.

V tomto smere sme na tom boli istý čas dokonca lepšie než pracujúci v Českej republike, kde sa minulý rok nedarilo infláciu dostatočne skrotiť a mzdy tam zároveň rástli o niečo pomalším tempom než u nás. Dnes už je situácia odlišná. V Česku aktuálne vládne dvojpercentná dezinflácia, kým u nás sa inflácia len približuje k úrovni 3 %. V absolútnych číslach sú navyše priemerné české mzdy takmer o 20 % vyššie než slovenské. No a tento rok sa plánované zvýšenie odvodového zaťaženia postará aj o pokles našich čistých príjmov.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľky:

Rast miezd a inflácia na Slovensku a v Českej republike.

Slovensko

rokpriemerná hrubá mzdamedziročný nárast mzdyinflácia (medziročne)
20201 133 €3,8 %1,9 %
20211 211 €6,9 %3,2 %
20221 304 €7,9 %12,8 %
20231 430 €9,7 %10,5 %
2024 (jan.)–*–*3,9 %

Česko

rokpriemerná hrubá mzdamedziročný nárast mzdyinflácia (medziročne)
20201 407 € (35 611 Kč)4,4 %3,2 %
20211 495 € (37 839 Kč)6,1 %3,8 %
20221 594 € (40 353 Kč)6,5 %15,1%
20231 720 € (43 341 Kč)6,3 %10,7%
2024 (jan.)–*–*9,4%

*Údaje o mzdách za celý rok 2023 a začiatok roka 2024 zatiaľ nie sú k dispozícii.

Zdroje: Štatistický úrad Slovenskej republiky a Český statistický úřad

Daňovo-odvodové zaťaženie práce v SR patrí medzi najvyššie v Európe

Nemzdové náklady zamestnávateľov vo forme daní a odvodov patria u nás dlhodobo medzi najvyššie spomedzi krajín Európskej únie. Podľa údajov Tax Foundation Europe viedlo v roku 2022 pomyselný rebríček Belgicko s najvyšším daňovým zaťažením práce v EÚ, a to na úrovni 53 %. Nasledovalo Nemecko so 47,8 % a Francúzsko so 47 %. Najnižšie daňové zaťaženie v rámci celej Európy – iba 23,4 %, malo Švajčiarsko. Na Slovensku bolo daňovo-odvodové zaťaženie práce 41,6 %, čo je len o niečo menej než v najbohatších štátoch eurozóny, a zároveň najviac spomedzi krajín V4. Napríklad v Česku bolo v rovnakom období daňové zaťaženie práce 39,8 % a v Poľsku len 33,6 %. Slovenskému zamestnancovi tak prišlo na účet menej peňazí než pracujúcemu v Česku alebo v Poľsku, ktorého práca stála zamestnávateľa rovnakú sumu.

Rok 2024 bude pre firmy znamenať v tomto smere ešte výraznejšie výdavky. Balík konsolidačných opatrení, ktorým chce vláda doplniť príjmy do štátneho rozpočtu, totižzahŕňa aj navýšenie sadzby zdravotného poistenia pre zamestnávateľov, a to z 10 % na 11 % z hrubej mzdy zamestnanca. I keď toto zvýšenie odvodov na prvý pohľad nevyzerá ako dramatická zmena, ide o krok zlým smerom. Opäť totiž zvýši zaťaženie firiem a oslabí konkurencieschopnosť Slovenska.

Tabuľka:

Aká časť hrubej mzdy sa odvádza poisťovniam u nás a aká v Českej republike?

Odvodové zaťaženie na Slovensku a v ČeskuSR, 1/2023SR, 1/2024ČR, 1/2023ČR, 1/2024
odvody do zdravotnej poisťovne za zamestnávateľa10 %11 %9 %9 %
odvody do sociálnej poisťovne za zamestnávateľa25,2 %25,2 %24,8 %24,8 %
odvody do zdravotnej poisťovne za zamestnanca4 %4 %4,5 %4,5 %
odvody do sociálnej poisťovne za zamestnanca9,4 %9,4 %6,5 %7,1 %

Zdroj: Zdravotné poisťovne SR a ČR

Koľko z nášho zárobku ide na dane a poistenie?

Bežnému zamestnancovi sa možno zdá, že úpravy daní či odvodov pre podnikateľov sa ho netýkajú. Pravda je však taká, že hoci formálne platí odvody sčasti zamestnanec a sčasti zamestnávateľ, v skutočnosti sa všetky odpočítajú z celkovej odmeny za prácu, ktorú by inak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi. „Pri vyšších odvodoch teda zamestnávateľ zaplatí za vašu prácu viac, i keď suma, ktorú mesačne uvidíte na svojom účte, sa nezmení. Všetko to veľmi názorne uvidíte aj na vašej výplatnej páske – stačí si porovnať aktuálnu s tou spred roka. Každé navýšenie odvodov tak v konečnom dôsledku znižuje aj ochotu zamestnávateľa zvyšovať vám mzdu,“ hovorí riaditeľ agentúry Grafton.

To, ako rastú skutočné náklady zamestnávateľov na platby poisteného, pritom najlepšie ukazujú reálne príjmy poisťovní – podľa údajov projektu Cena štátu zinkasovala v minulom roku Sociálna poisťovňa na pracujúceho 4 301 €, čo predstavovalo medziročný nárast o 9,4 %, odvody do zdravotných poisťovní stúpli medziročne až o 15 % a v roku 2023 dosiahli sumu 2 095 € na pracujúceho.

Foto:

Čo nájdete na svojej výplatnej páske a ako ju čítať?

Zdroj: Grafton

Pre viac informácií kontaktujte:

Katarína Droppová, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 948 288 228, katarina.droppova@1010comms.sk

Silvia Keráková, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 940 601 902, silvia.kerakova@1010comms.sk

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts).

www.gigroupholding.com