Prieskum: Na Slovensku sa žije zle, myslia si viac ako dve tretiny Slovákov

Aj napriek tomu, že nezamestnanosť stále klesá a z pracovných ponúk si môžeme vyberať, až 68 % slovenských pracujúcich si myslí, že sa ľuďom na Slovensku žije zle. V susednom Česku má pritom rovnaký názor len 38 percent zamestnancov. Toto presvedčenie však nesúvisí so zlým pocitom zo svojej práce, ale so samotnou krajinou, životom v nej a jej smerovaním.

Vzhľadom na mnohé udalosti z posledného obdobia môžeme na ľuďoch pozorovať apatiu, únavu, či dokonca pocity rozčúlenia až zlosti, ktoré sa zohľadnili aj v najnovšom prieskume Analýza pracovného trhu personálnej agentúry Grafton. Z neho jasne vyplýva, že drvivá väčšina (68 %) slovenských pracujúcich považuje život v krajine za zlý a neuspokojivý.  Len 32 percent si myslí, že sa na Slovensku žije dobre. A to aj napriek tomu, že aktuálne máme na trhu viac pracovných ponúk ako záujemcov o prácu a podľa údajov Štatistického úradu SR nezamestnanosť na Slovensku nestúpa, naopak v 6 z desiatich sledovaných odvetví aj naďalej klesá.

„Rovnaký prieskum sme realizovali súbežne na Slovensku aj v Česku, pričom aktuálna ekonomická situácia sa jasne premietla vo výsledkov v oboch krajinách. Bohužiaľ, na Slovensku vidíme jasnú nespokojnosť, ktorú prejavilo len 42 percent pracovníkov u našich západných susedov,“ komentuje aktuálne výsledky prieskumu Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group pre Slovensko a Česko.

V práci sme spokojní, túžime po uznaní zamestnávateľa

Naproti tomu spokojnosť v práci uvádza prevažná väčšina Slovákov: 47 % udáva, že majú radosť zo svojej práce a istý typ lásky či pozitívneho citového vzťahu vyjadrilo dokonca ďalších 21 %. Neutrálny vzťah k svojej práci má 24 percent opýtaných, čo spolu tvorí až 92 % z celkovej vzorky. Veľmi podobná situácia potom panuje aj v Českej republike.

„Lásku ku svojej práci najviac pociťujú zamestnanci z oblasti obchodu a marketingu (31%), najmenej pracovníci z výroby, tzv. modré goliere (13 %). Je to zapríčinené tým, že ich sa kríza dotkla najviac. Najčastejšie sú nespokojní kvôli výške svojej mzdy, ďalším faktorom je stres, prepracovanosť a príliš vysoké nároky na prácu, ako aj nemožnosť kariérneho postupu,“ hovorí odborník. Viac ako polovica všetkých pracovníkov (57 %) však udáva, že rutina je horšia ako stres a 41 percent je presvedčených, že zmysluplná práca je viac ako mzda.

Spokojnosť úzko súvisí aj s naplneným potrieb zamestnancov, ktoré v zásade nie sú až také komplikované. Viac ako tri štvrtiny respondentov by chcelo zamestnávateľa, ktorému na nich záleží. „Medzi najdôležitejšie potreby slovenských zamestnancov patrí tiež dobrý kolektív a práca, ktorá ich baví. Takmer tri štvrtiny pracovníkov má tieto potreby naplnené. Deficit však pozorujeme najmä u modrých golierov, z ktorých 37 percent uvádza, že takúto prácu nemajú,“ objasňuje Martin Malo z Graftonu. Ďalšou požiadavkou zamestnancov je možnosť rozvíjať sa v práci.

Kríza sa dotýka takmer všetkých, preferujeme istotu

Výsledky prieskumu Grafton tiež ukázali, že spomedzi respondentov prišli približne 4 percentá o prácu a u pätiny dopytovaných došlo k prepúšťaniu medzi ich kolegami. U necelej štvrtiny došlo k zníženiu mzdy a to v priemere o 10 %, 12 percent prišlo o firemné benefity. Tri pätiny pracovníkov však nezaznamenali žiadne z vyššie uvedených obmedzení.

V dobe, kedy ceny produktov, služieb a energií prudko stúpajú, sú aj zamestnanci nútení uchyľovať sa k šetreniu. Polovica obmedzila návštevu reštaurácií, pričom 48 % respondentov začalo šetriť nielen na energiách, no tiež na potravinách (45 %). Najväčší problém zaplatiť účty majú modré goliere, po nich nasledujú zamestnanci z oblasti obchodu, marketingu a podnikových služieb. Viac ako tretina zamestnancov tiež bude mať problém dopriať si dovolenku, skoro štvrtina jazdí menej autom a 11 percent bude mať dokonca problémy zaplatiť účty.

„Z nášho prieskumu tiež jasne vyplynulo, že pracovníci hľadajú v zamestnaní istotu. Preferujú pracovné miesto s pevným základom a stabilnou budúcnosťou, ako aj veľkú firmu s dobrým zázemím, či zamestnávateľa s hodnotným produktov alebo službou. Istotu v zamestnaní však nemá, ale chce, tretina bielych, 35 percent modrých golierov a 22 % zamestnancov z IT. Všetky tieto zistenia jasne poukazujú na to, že vláda a poslanci by mali upokojiť svojich občanov, dať im jasný signál a odmietnuť legislatívnu smršť, ktorá aktuálne v parlamente panuje, no tiež prijímať len také opatrenia a legislatívu, ktorá by umožnila firmám a podnikom zastabilizovať ich pozíciu a súčasne pomohla zvýšiť ich konkurencieschopnosť v porovnaní so zahraničím,“ odporúča na záver riaditeľ agentúry Grafton Martin Malo.

O prieskume Analýza pracovného trhu:

Do prieskumu sa zapojilo 1 825 respondentov, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku online populácie SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, kraja a veľkosti bydliska. Ide o ľudí v ekonomicky produktívnom veku, vo väčšine prípadov zamestnancov na plný úväzok. Zastúpení sú však aj SZČO a pracujúci na skrátený úväzok. Prieskum prebiehal formou dotazníka na online paneli Trendaro v období od 28. do 31. januára 2023. Vyplnenie dotazníka zabralo respondentom zhruba 10 minút, čo je ideálny čas na udržanie pozornosti. Identita jednotlivých respondentov bola za účelom dosiahnutia vysokej kvality dát overovaná a kontrolovaná.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts).

www.gigroupholding.com