SPOLOČNOSŤ GI GROUP SA OD DNEŠNÉHO DŇA ZMENILA NA “GI GROUP HOLDING”

Vytvorenie nového holdingu s tržbami vo výške 3,3 miliardy eur a viac než 6 000 zamestnancami umožňuje integrovanejší a strategickejší prístup jedného z popredných svetových poskytovateľov služieb pre rozvoj trhu práce.

Bratislava, Slovenská republika (4. apríla 2022) – Spoločnosť Gi Group, ktorej súčasťou je tiež personálna agentúra Grafton, dnes oznámila založenie holdingu Gi Group (www.gigroupholding.com). S okamžitou platnosťou nová firemná značka a obchodná štruktúra Gi Group Holding ďalej zjednocuje strategický prístup a dopad riešení, ktoré poskytujú kompletný súbor personálnych a náborových služieb. Skupina s hlavným sídlom v Miláne a s viac než 6 000 zamestnancami pôsobí v 30 krajinách sveta. Holdingová obchodná štruktúra poskytuje dohromady služby viac ako 20 000 spoločnostiam, a to naprieč všetkými svojimi kľúčovými spoločnosťami. Tie generujú príjmy vo výške 3,3 miliardy eur (údaje z roku 2021), čo z Gi Group Holding robí 5. najväčšiu európsku personálnu firmu a 16. na svete. Spolu za posledných päť rokov, v období 2017-2021, skupina zaznamenala nárast tržieb o 65 % (+ 1,3 miliardy eur). Takéto výsledky sú, obzvlášť v súčasnom zložitom globálnom scenári v oblasti ľudských zdrojov, viac než pozitívne. Zdôrazňujú vedúce postavenie skupiny na trhu. Cieľom Gi Group Holding je vytvoriť udržateľný a efektívny globálny trh práce, ktorý odráža neustále meniace sa  potreby kandidátov a spoločností.  

Hlavným cieľom spoločnosti Gi Group Holding je dať zmysel svojmu mottu “Viac než práca”, čím chce dať najavo podporu kandidátov a svojich zamestnancov v ich každodennom živote, podporu pozitívneho a otvoreného prostredia, a to prostredníctvom záväzku vytvárať príjemné a bezpečné pracovné prostredie a  poskytovať otvorenú pracovnú atmosféru, kde si zamestnanci môžu bez obáv navrhovať nové nápady a riešenia.

HR služby spoločnosti Gi Group Holding sú skutočne globálnym HR prostredím. Spoločnosť usiluje o vytváranie udržateľných sociálnych a ekonomických hodnôt a na druhej strane o vytváranie takého pracovného prostredia, ktoré môže zamestnancom zmeniť život.  Gi Group Holding bude tiež usilovať o vytváranie totožných hodnôt nielen smerom k svojim klientom, ktorým spoločnosti patriace do holdingovej štruktúry poskytujú relevantné a pôsobivé riešenia akýchkoľvek problémov klientov. Spoločnosti združené v Gi Group Holding majú odborné znalosti a vedia rýchlo reagovať na globálne i regionálne trendy na trhu práce. Týmito spoločnosťami v Českej republike sú:

  • Gi Group: Obsadzovanie dočasných i stálych pracovných miest
  • Grafton: Zaistenie kvalifikovaných pracovníkov

Tieto kľúčové značky dopĺňa niekoľko spoločností v jednotlivých krajinách, ktoré reagujú na regionálne obchodné potreby.

V nasledujúcich piatich rokoch sa obchodná stratégia Gi Group Holding zameria na ďalšiu konsolidáciu silných trhov (Taliansko, Brazília, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Čína a Španielsko) a na zrýchlenie rastu v krajinách s výraznými príležitosťami. A to prostredníctvom organického rastu a možných akvizícií. Okrem toho bude skupina usilovať o posilnenie a skvalitnenie svojej hlavnej činnosti v oblasti obsadzovania dočasných i stálych pracovných miest. Ďalším strategickým cieľom budú služby zaistenia kvalifikovaných pracovníkov, ktoré majú značný potenciál, hlavne vďaka rozvoju vzťahov s korporátnymi klientami.

Generálny riaditeľ spoločnosti Gi Group Holding Stefano Colli-Lanzi k tomu povedal: „Dnešný deň je dôležitým dňom v histórii našej spoločnosti, na ktorý sme pyšní. Od nášho založenia v roku 1998 sa vďaka neoceniteľnému prínosu našich nadšených zamestnancov po celom svete naša organizácia rozrástla a stala sa vedúcou silou v odbore ľudských zdrojov.” a následne dodal: „Nikdy predtým nebola starostlivosť o jednotlivca pre úspech organizácie taká zásadná. A so vznikom Gi Group Holding je naše poslanie stále jasnejšie. Chceme prispievať k rozvoju udržateľného trhu práce a zdôrazňovať osobnú a spoločenskú hodnotu práce.”

Ústredným bodom stratégie spoločnosti zameranej na ľudí je podpora udržateľnej práce: červená niť, ktorá sa tiahne všetkými aktivitami holdingu a ktorej cieľom je pozdvihnúť štandardy odvetví prostredníctvom podpory aktivít, ktoré podporujú zdieľanú zodpovednosť mnohých zúčastnených strán pri pomoci dosiahnuť životných a pracovných podmienok, ktoré podporujú ľudí po celú dobu ďalšieho pracovného života. Udržateľná práca sa v skutočnosti týka troch oblastí:

  • Ľudia: Pomáhať pochopiť zmysel a hodnotu práce, starať sa o psychofyzickú pohodu, investovať do rozvoja tvrdých a mäkkých zručností a budovať profesijné a vodcovské vzťahy.
  • Spoločnosti (Firmy): Zlepšovanie odolnosti, uprednostňovanie inovácií a vytváranie hodnôt a investície do ľudského kapitálu. Ďalej podpora rozmanitosti a inklúzie, znižovanie množstva odpadu a venovanie pozornosti kľúčovým otázkam životného prostredia.
  • Inštitúcie: Rozvoj a podpora aktívnej politiky zamestnanosti, boj proti neohlásenej práci a daňovým únikom, podpora udržateľnej flexibility, znižovanie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a podpora odbornej prípravy s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť ľudí.

Spustenie holdingu Gi Group je obohatené o digitálne prostredie, ktoré zahŕňa nové globálne webové stránky (www.gigroupholding.com) a stránku na sieti LinkedIn, kde budú pre globálnu komunitu k dispozícii novinky, postrehy a ďalší pútavý obsah.

O spoločnosti Gi Group Holding

Spoločnosť Gi Group Holding bola založená v roku 1998 v talianskom Miláne a je jedným z popredných svetových poskytovateľov služieb pro rozvoj trhu práce. Prostredníctvom globálneho ekosystému personálneho a náborového podnikania, ktorý zahŕňa šesť samostatných, avšak vzájomne sa dopĺňajúcich značiek (Gi Group, Gi BPO, INTOO, Wyser, Grafton, Tack/TMI), ponúka skupina 360° súbor ponúk, ktoré vytvárajú relevantné a úderné riešenia pre klientov. Gi Group Holding sa snaží podporovať udržateľný globálny trh pre kandidátov a spoločnosti, ktorý odráža neustále sa meniace potreby trhu práce. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com