GraftonPracovný trh

Sú HR manažéri nutné zlo alebo partneri vedenia? Prieskum Graftonu odhalil, ako fungujú slovenské firmy

Vo väčšine slovenských spoločností sú HR experti vnímaní ako autority alebo partneri vedenia. Iba 6 % personalistov je považovaných vo firme za „nutné zlo“. Najnovšie výsledky prieskumu Grafton Slovakia ukázali, že len 13 % spoločností zo zahraničným kapitálom má na Slovensku v personálnej oblasti voľnú ruku.

Zárukou úspešnej budúcnosti každej firmy sú správne riadení a motivovaní zamestnanci. Počas pandémie sa ukázalo, aké dôležité sú dobre riadené personálne oddelenia pri nastavovaní nových procesov, práce z domu, zmenách benefitov, nábore na diaľku, či motivácii a podpore zamestnancov. Personalista by preto mal v rámci organizácie predstavovať kľúčovú osobu. „Ako partner manažmentu sa cíti byť až nadpolovičná väčšina personalistov, konkrétne 62 %,“ hovorí Miroslav Garaj, Managing Director Grafton Recruitment. Vyplynulo to z prieskumu HR Analýza vo firmách, ktorým personálna agentúra mapovala situáciu a atmosféru v slovenských firmách v uplynulých mesiacoch.

HR manažéri ako partnermi vedenia

Vo firmách do 200 zamestnancov tvoria personálne oddelenie najčastejšie jeden alebo dvaja pracovníci. Tím 3 – 5 HR špecialistov je obvyklý v spoločnostiach do 1000 zamestnancov, pričom na personálnych oddeleniach prevláda väčšinou zastupiteľnosť. Až 24 percent personalistov však uvádza, že na starosti má výhradne svoju agendu a jasnú špecializáciu.

Navyše 78 % personalistov sa cíti byť plnohodnotným partnerom a súčasťou vrcholového manažmentu firmy pri strategickom rozhodovaní a budúcom plánovaní v spoločnosti. Úplne mimo rozhodovacieho procesu sa naopak cíti byť 22 % HR manažérov. „Personalista je ostatnými členmi vedenia vo firme považovaný najčastejšie za partnera a to nielen pri spolupráci, ale tiež pri rozhodovaní,“ objasňuje M. Garaj a dodáva: „5 percent kolegov z manažmentu ich vníma ako autority, až 62 % ako partnera, 27 % ako podporný útvar a len pre 6 % z nich je HR manažér braný ako „nutné zlo“.“

Rozhodnutia podliehajú materskej spoločnosti

Spoločnosť Grafton tiež zmapovala obsadzovanie voľných pozícií a náborový proces vo firmách, ktorý – ako ukázal prieskum – obvykle trvá 4 týždne. Takmer 50 % zamestnávateľov sa v prvej fáze snaží obsadiť voľnú pracovnú pozíciu vlastnými silami a z interných zdrojov firmy. V prípade neúspechu alebo špecializovanejšej pozície sa firmy obracajú na externé zdroje, často je to práve personálna agentúra. Len 24 % spoločností na Slovensku uvádza, že nikdy alebo skoro nikdy nevyužilo pri nábore jej služby.

Čo sa týka lokálneho rozhodovania o personálnej politike, procesoch a nástrojoch u spoločností so zahraničnou majetkovou účasťou, úplnú autonómiu má iba 13 % spoločností. „Týka sa to nielen rozhodovania o zamestnancoch, ale tiež o mzdách a benefitoch,“ hovorí odborník z Graftonu. Z uvedeného prieskumu vyplynulo, že viac ako 40 % spoločností preberá princípy, nástroje aj spôsoby svojej materskej firmy, ktoré sú následne aplikované do praxe, a tiež posudzuje nielen lokálne, ale aj globálne hľadisko pri nábore alebo prepúšťaní zamestnancov, zvyšovaní alebo znižovaní miezd, odmien a benefitov.

Optimistický pohľad do budúcna

Až 50 % opýtaných zamestnávateľov nemalo v priebehu zimnej vlny pandémie v pláne žiadne zmeny v počte zamestnancov, takmer tretina (28 %) plánovalo zvyšovať počet zamestnancov o menej ako 10 %, 7 % spoločností dokonca zvyšovať o 11 – 30%. Naopak 11 percent slovenských firiem chcelo znižovať počty zamestnancov o menej ako 10 %. „Výhľad na tento rok je teda skôr optimistický, pretože viac firiem plánovalo podiel zamestnancov zvyšovať, než znižovať. Uvidíme, ako sa zmenia ich plány kvôli nastupujúcej vlne mutácií koronavírusu a ďalším vládnym opatreniam. Situáciu, samozrejme, budeme sledovať,“ uzatvára Miroslav Garaj z personálnej agentúry Grafton.

O prieskume Grafton Recruitment:

Prieskum personálnej agentúry Grafton analyzuje HR a pracovný trh kontinuálne počas 12 mesiacov a to už niekoľko rokov po sebe. Prvá vlna bola realizovaná tesne pred príchodom koronakrízy, ďalšia pred letom, následne v septembri a posledná koncom roka 2020. Vtedy už spoločnosti vedeli zhodnotiť situáciu, ale aj predikovať plány na najbližšie obdobie. Vďaka tomu je možné vidieť, ako sa situácia vplyvom pandémie vyvíjala v čase a aký mala dopad na firmy z rôznych segmentov trhu. Zber dát prebiehal formou online dotazníka medzi klientmi Grafton Slovakia, ale aj prostredníctvom LinkedIn a medzi HR profesionálmi, ktorí pôsobia vo firemnej sfére. Aktuálny HR prieskum je prístupný na vyžiadanie v spoločnosti Grafton a porovnáva nielen slovenský, ale tiež český trh.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Grafton pôsobí v rámci CEE v 4 krajinách. Viac na www.grafton.sk.