Výrobný závod ako ideálne pracovisko pre ženy? Odborníci to vidia ako trend budúcnosti, bude za tým aj umelá inteligencia

Priemyselná produkcia a výroba sú vnímané ako odvetvie určené nízkokvalifikovaným pracovníkom, ktoré je typické svojou monotónnosťou a nemožnosťou profesijne rásť. Väčšina si ho predstavuje ako fyzicky náročný sektor s vysokou dominanciou mužov. O pár rokov to však už nemusí byť pravda.

Priemysel a výroba sú považované za chrbtovú kosť sociálneho a ekonomického rozvoja. Toto odvetvie, ktoré predstavuje 17 % celosvetového HDP, prispieva k celkovému rastu a konkurencieschopnosti krajín po celom svete. Pandémia koronavírusu tvrdo zasiahla aj tento sektor, navyše pokračovanie vojnového konfliktu na Ukrajine naďalej vytvára v tejto oblasti neistotu. Niet sa prečo čudovať, že tretí najväčší prepad priemyselnej produkcie v Európskej únii zaznamenalo v marci 2023 práve Slovensko.

Priemysel sa na Slovensku prepadáva

Výkon slovenského priemyslu v minulom mesiaci medziročne poklesol o 4,7 percenta, pričom EÚ zaznamenala priemerný rast 2,1 %. Ako uvádza Štatistický úrad SR ide o výkon približne na úrovni februára 2018. Globálny výrobný trh mal však v roku 2021 hodnotu 16,4 miliardy dolárov, čo je o 21 % viac ako v roku 2020. Celosvetovo v sektore priemyslu a výroby pracuje 54 % svetovej populácie, najviac, samozrejme, v Ázii. Na Slovensku zamestnáva viac ako pol milióna ľudí (údaje za 4Q/2022), navyše sú naň naviazané ďalšie pracovné miesta v doprave, logistike a službách. Na slovenskú ekonomiku a dlhodobý hospodársky rast má preto významný dopad.

„Podľa údajov Štatistického úradu zamestnanosť v odvetví priemyslu za posledný rok nepretržite klesá, no aj napriek tomu slovenské výrobné závody neustále hľadajú pracovníkov, najmä na nízkokvalifikované pozície. Toto odvetvie je pre mladšie vekové skupiny málo atraktívne, preto je pozície pomerne komplikované obsadiť. Navyše je to oblasť, ktorá je vnímaná predovšetkým ako mužská,“ vysvetľuje Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group na Slovensku.

Za pravdu mu dávajú aj údaje OECD či Štatistického úradu SR, v rámci ktorých boli ženy v tomto odvetví v minulom roku 2019 zastúpené len do výšky 30 percent. Výrobný priemysel kontinuálne hľadá profesie ako operátor výroby, procesný technik, vodič vysokozdvižného vozíka, elektrikár či údržbár. Ich nedostatok musíme vykrývať cudzincami, aktuálne z postsovietskych krajín či Ázie. „Pri komplexnom pohľade na tieto štatistiky je zrejmým záverom to, že v priemyselnom sektore na slovenskom trhu musí nevyhnutne nastať zmena,“ hovorí odborník.

Umelú inteligenciu vnímame ako ohrozenie

Umelá inteligencia sa už aj na Slovensku používa najmä na zlepšenie služieb zákazníkom. Nejde len o chatboty v bankovom sektore či telekomunikáciách, nájdeme ju tiež v e-commerce segmente, obchode, na sociálnych sieťach alebo v zdravotníctve. Nápomocná môže byť mnohým ďalším povolaniam, napríklad účtovníkom, právnikom, copywriterom, analytikom trhu. Veľký priestor pre ňu je tiež v súdnictve, štátnej správe a vo verejnom sektore, ako smart cities na regulovanie dopravy, osvetlenia alebo spotreby elektriny v mestách či obciach.

„Vysoko efektívna však môže byť v automatizácii a robotizácii práve v priemyselnom odvetví, ako ukázal náš prieskum Globálne HR trendy v priemysle a výrobe, ktorý sme realizovali naprieč krajinami, v ktorých máme zastúpenie. No práve v sektore priemyslu a výroby je AI vnímaná ako ohrozenie istoty zamestnania a brzda rozvoja, čo je veľmi nesprávny pohľad,“ objasňuje Martin Malo z Graftonu a dodáva: „Slovenské firmy musia flexibilne zareagovať na aktuálne zmeny na trhu, preto je nevyhnutná transformácia našich výrobných závodov. Cieľom je totiž držať krok s vývojom sektora a zostať konkurencieschopný. To sa môže podariť len tým, že zvýšime digitálnu gramotnosti zamestnancov a implementujeme do prevádzok viac umelej inteligencie. Robotika, automatizovaná výroba a digitálna transformácia totiž pomáhajú zlepšiť spracovanie, montáž, kontrolu, riadenie zásob aj plánovanie výroby.“

Podľa nedávnej štúdie Goldman Sachs umelá inteligencia ovplyvní viac vyspelejšie trhy. Medzi piatimi TOP krajinami budú podľa tejto štúdie pravdepodobne Hongkong, Izrael, Japonsko, Švédsko a USA. Slovensko v tomto ohľade nebude zasiahnuté nadpriemerne. Okrem toho podľa štúdie PwC by rozšírenie umelej inteligencie mohlo zvýšiť svetové HDP do roku 2030 až o 14 %, teda o 15,7 miliárd dolárov, čo z umelej inteligencie robí najväčšiu komerčnú príležitosť dnešnej doby.

Transformácia sprístupní priemysel ženám aj znevýhodneným

„Krajiny ako Poľsko a Spojené kráľovstvo to už pochopili a v súčasnosti sú technologickými lídrami. V tesnom závese za nimi je Nemecko. Implementácia nových technológií a ich podpora generuje zvýšenie produktivity, kvality aj bezpečnosti pracovníkov, redukuje náklady, no predovšetkým zvyšuje ich konkurencieschopnosť aj v medzinárodnom meradle. A v neposlednom rade vedie aj k tvorbe ďalších pracovných miest,“ hovorí Martin Urgas, Branch Manager Technologies agentúry Grafton.

Rýchlejšie procesy, ktoré prináša umelá inteligencia, objektívne prinášajú úspory. Eliminujú sa ľudské chyby z nepozornosti, prinášajú menšiu fyzickú náročnosť a zamestnanci sa tak môžu sústrediť na prácu s vyššou pridanou hodnotou. Profesie, ktoré budú čoraz viac dominovať práve v priemysle sú analytici a špecialisti na AI a automatizáciu procesov, ale tiež pozície vo vývoji softvéru, dátovej analýze a riadení projektov. Dôraz sa bude klásť na digitálne zručnosti a programovanie, analytiku, jazykové znalosti, skúsenosti s obsluhou inteligentných zariadení a strojov.

„Okrem toho však do popredia preniknú aj tzv. soft skills, teda mäkké zručnosti, akými napríklad sú flexibilita, presnosť, schopnosť zvládať stres, predispozícia viesť iných či pracovať v tíme, ochota riešiť problémy či identifikovať priority. Práve toto všetko otvára možnosti na väčšie zastúpenie žien či ďalších znevýhodnených pracovníkov v tomto sektore,“ hovorí M. Urgas.

Vyššia technologická úroveň tiež zlepší pracovné podmienky zamestnancov výroby, prinesie pracovnú flexibilitu, lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, potenciál kariérneho rastu a v neposlednom rade tiež zvýšenie mzdového ohodnotenia  – priemysel sa tak vďaka umelej inteligencii môže stať atraktívnym pracoviskom. „Transformácia priemyslu a výroby vyrieši problémy s nedostatkom pracovnej sily, podstatné však je, aby ju slovenské podniky začali realizovať čo najskôr a vláda im v tom adekvátne pomohla,“ uzatvára odborník Martin Malo.

****

Prieskum Globálne HR trendy v priemysle a výrobe:

Prieskum je výsledkom výskumu nezávislého marketingového výskumného inštitútu Istituto Piepoli, ktorého cieľom bolo zanalyzovať vývoj výrobného priemyslu a dôsledky automatizácie na trhu práce z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska. Výskum sa uskutočnil v šiestich krajinách (Brazília, Čína, Nemecko, Taliansko, Poľsko a Spojené kráľovstvo). Na zhromaždenie údajov výskumníci realizovali rozhovory s osobami s rozhodovacou právomocou (manažéri ľudských zdrojov, manažéri závodov, vedúci výroby) vybraných relevantných spoločností vo výrobnom priemysle. Prieskum doplnila tiež spoločnosť INTWIG, čo umožnilo výskumníkom transformovať analýzu v kontexte celého odvetvia a širšieho podnikateľského prostredia ako celku nielen v rámci krajín EÚ.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts).

www.gigroupholding.com