Koronakríza zamestnancov unavila, ak firmy včas nezasiahnu, kolektívom hrozí rozpad

Politici a vedci sa sústreďujú na záchranu životov, finančne sa podporuje zamestnanosť, podnikatelia sa snažia ochrániť svoje firmy pred krachom, no pritom bojujú s existenčnými problémami a odbytom. Len málo z nich sa v tomto období zmien a neistoty má čas venovať aj psychike pracujúcich ľudí. Výskumy však ukazujú, že sa to celej spoločnosti vráti ako bumerang.

Zlá situácia spoločností dlhodobo negatívne vplýva na psychickú pohodu zamestnancov. Podľa prieskumu Slovak Business Agency udávalo pokles tržieb až 94 % oslovených podnikateľov, identický 94 % pokles bol zaznamenaný aj v aktuálne prebiehajúcej vlne koronakrízy. Ako uvádza – dosiahnutý prepad hospodárstva a zamestnanosti tak zaraďuje Slovensko medzi najviac postihnuté krajiny EÚ. Dopady pandémie najviac pocítia podnikatelia z kategórie malých a stredných podnikov a živnostníkov, ktoré tvoria 99,9 % z celkového počtu podnikateľských subjektov. Práve tieto podnikateľské subjekty poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa viac ako 50 % na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty.

Žijeme v dobe zmien, chaosu a paradoxov

Rok 2020 bol rokom neistoty a priniesol zmeny v pracovných aj osobných životoch. Zamestnanci prešli na flexibilnejšie pracovné možnosti, pracujú z domu, popri tom tí, ktorí majú školopovinné deti, čiastočne suplujú učiteľov. Zníženie dopytu sa snažia firmy pružne vykompenzovať zdynamizovaním pracovného reťazca a užším prepojením pracovníkov.

„Tlak na pracovný výkon sa zvýšil, rovnako ako napätie, kedy pominú vládne opatrenia, a začne sa vo veľkom prepúšťať. Väčšina spoločností nemá teraz personálne kapacity na to, aby zisťovala pocity svojich zamestnancov, ktorí sú už 8 mesiacov pracovne na home office,“ objasňuje situáciu Miroslav Garaj, managing director personálnej agentúry Grafton Recruitment.

Najmä menšie firmy môžu pociťovať silný tlak, pretože ich vedúci pracovníci musia naraz obsiahnuť nielen vedenie kolegov, ale aj oblasť financií, dodržiavania predpisov, svoju prácu a ďalšie náležitosti. Sú to práve HR oddelenia, ktoré by mali zabezpečiť stabilnú budúcnosť firmy. Ak ho však firmy nemajú, mali by sa obrátiť na personálne spoločnosti. Tie pomôžu nielen zanalyzovať potenciál súčasných, ale zrealizovať aj najímanie nových zamestnancov, vyriešiť agendu týkajúcu sa nárokov na dovolenku pri práci z domu, starostlivosti o deti či blízke osoby, či iné pracovné problémy vyvolané koronavírusovou krízou. V neposlednom rade pomôžu nastaviť flexibilnú pracovnú politiku a spravodlivý systém odmeňovania, skrátka pomôcť firmám profesionálne napredovať.

Zanedbávanie kolektívu sa vráti ako bumerang

Koronakríza zvýšila nezamestnanosť aj v predposlednom kvartáli tohto roka. Ako uviedol Štatistický úrad SR, bez práce zostalo takmer 200 tisíc osôb, čím sa miera nezamestnanosti medziročne zvýšila o 21,9 %. Dostala sa tak na úroveň prelomu rokov 2017 a 2018. Najviac sa zvýšila vo vekových skupinách 35 až 49-ročných – o 34,7 % a medzi mladými vo veku 25 – 34 rokov (o 29 %). Zamestnanosť v októbri 2020v porovnaní s októbrom 2019klesla v ubytovaní o 21,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,4 %.

„Pracovný trh sa mení a množstvo pracovníkov sa muselo rekvalifikovať. U všetkých to ale nie je možné. IT špecialistka môže ísť predávať do obchodu, ale zo skladníka sa programátor mávnutím čarovného prútika nestane. Na to sú potrebné roky praxe,“ vysvetľuje M. Garaj.

Skúsenosti Graftonu pritom naznačujú, že pandémia si vyberá daň na každom pracovníkovi, obzvlášť ťažké obdobie je to pre pracujúce matky. Každá štvrtá žena pociťuje silný tlak a stres nie z dôvodu, že by ich pracovné miesto zmizlo, ale preto, že neexistujú podporné systémy, ktoré by im pomohli skombinovať starostlivosť o deti s pracovnými nárokmi. Školy zostali zatvorené, rovnako ako sú dočasne zrušené mimoškolské aktivity, čím sa zvyšuje napätie vo vnútri rodín a domácností.

Situácia je taká neistá, že firmy vôbec nevedia predpokladať, dokedy ešte budú musieť vydržať, ako si majú nastaviť výdavky, aby nemuseli krátiť pracovné úväzky či prepúšťať. Na plánovanie práce s tímom  im už pritom nezostáva kapacita a to je škoda, ktorá sa môže odraziť na celkovom fungovaní firmy. „Keď bude potrebné, aby tím zabral a vynaložil maximálne úsilie, nebude vedieť, ako to urobiť. Bude mu chýbať vízia firmy, dôvera nadriadených, ale aj súdržnosť spolupracovníkov,“ hovorí PaedDr. Daniel Bacík zo vzdelávacej spoločnosti PLUS Academia a dodáva: „Zanedbávanie rozvoja tímu sa môže firmám vrátiť ako bumerang. Spoločnosti by sa mali pripraviť už teraz a nastaviť firemné vzdelávanie podľa ich potrieb a, samozrejme, aj finančných možností.“

Zamestnanci sú hnacia sila

U dlhodobo nezamestnaných platí, že čím dlhšie nemajú prácu, tým komplikovanejší je ich návrat do zamestnania. Strácajú pracovné návyky a stávajú sa tým prakticky doživotne nezamestnateľnými. No podobné problémy sa môžu a vyskytnú sa aj u klasických zamestnancov – už teraz si odvykajú od fyzických kontaktov, množstvo z nich trávi čoraz viac času pri počítači. Kolektívny duch a súdržnosť sa vytrácajú.

K ekonomickým problémom sa budú časom pridávať aj tie psychické. Odborníci predpokladajú, že pribudne rozvodov, depresií, samovrážd. Je potrebné prijať jasné opatrenia, nastaviť plány na ďalšie fungovanie podnikania, či už to bude optimistický alebo menej optimistický scenár – je však potrebné zamerať sa na zamestnancov a pracovať s nimi. V kolektíve, aj individuálne, no kontinuálne. „Ak to necháme tak, je možné, že firmy si nedokážu vybudovať stabilné tímy, ktoré budú mať nielen výkonných, ale aj angažovaných a zanietených pracovníkov,“ dodáva D. Bacík.

Je potrebné pripraviť sa na to, že raz všetky opatrenia skončia, ekonomika opäť začne pracovať naplno a firmy budú musieť pružne reagovať na oživený dopyt zákazníkov. S kolektívom, v ktorom sú nespolupracujúci a vystresovaní ľudia, to pôjde pomerne ťažko. 

O spoločnosti PLUS Academia

PLUS Academia poskytuje od roku 1997 vysokokvalitné a komplexné služby v oblasti jazykového a biznis vzdelávania, online vzdelávania, prekladov, tlmočenia, jazykových kurzov pre deti a dospelých, ako aj testovania a certifikácie.
Je spoluzakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR a držiteľom statusu Oxford Quality School, zaručujúceho kvalitu poskytovaných služieb. Ako certifikovaný partner spoločnosti Oxford University Press má prístup k najmodernejším študijným materiálom.

Má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2017 je výhradným partnerom spoločnosti ETS Global na slovenskom trhu, ktorá vydáva celosvetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iné).

PLUS Academia spolupracuje s vyše 150 lektormi a trénermi, poskytujúcimi špičkové vzdelávanie v skupinových, individuálnych či online kurzoch, podľa potreby prispôsobených špecifickým potrebám a požiadavkám klientov.  Viac na www.plusacademia.sk