Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že prevencia je účinnejšia ako sankcie

Slovensko je krajinou s nulovou toleranciou alkoholu počas šoférovania. Avšak ani to nebráni niektorým vodičom v takomto stave sadnúť si za volant – podľa štatistík Prezídia Policajného zboru SR zavinili v roku 2022 slovenskí vodiči 12 065 dopravných nehôd, pričom alkohol u vodiča motorového vozidla – vinníka stál za 1236 dopravnými nehodami. Z tohto dôvodu sa rozhodlo občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko zamerať na vodičov, ktorí by si po konzumácii alkoholu chceli sadnúť za volant a ukázať im, čo môže takéto rozhodnutie spôsobiť.

Slovensko je krajinou s nulovou toleranciou alkoholu za volantom. Šoférovanie s viac ako 1 promile alkoholu je už klasifikované ako trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody.

Za obdobie od 1. januára do 31. decembra roku 2022 sa na Slovensku celkovo stalo 12 065 dopravných nehôd, nehôd s následkami na živote alebo zdraví z toho bolo až 37 % (4 482). Ich hmotná škoda sa vyšplhala do výšky 46 759 790 eur. Alkohol u vodiča motorového vozidla – vinníka stál za 1236 dopravnými nehodami, čo predstavuje 10-percentné zníženie v porovnaní s rokom 2021.

V marci 2023 sa stalo 812 dopravných nehôd, pod vplyvom alkoholu to bolo 110 nehôd. Vo februári 2023 bolo 756 dopravných nehôd, 84 zapríčinených alkoholom a v januári 888 nehôd, pričom alkohol u vinníka nehody bol v 87 prípadoch. V roku 2020 bolo na Slovensku 11875 a v r.2019 13741 dopravných nehôd. Alkohol u vinníka nehody – vodiča motorového vozidla bol v prvom prípade zistený u 1388 a v druhom u 1351 osôb.

V roku 2021 sa stalo na Slovensku 11 886 dopravných nehôd, alkohol u vodiča – vinníka nehody bol v 1372 prípadoch. Nehôd s následkami na živote alebo zdraví z nich bolo 4281. Najviac dopravných nehôd sa tradične stane v Prešovskom, Žilinskom, Bratislavskom a Košickom kraji. Žiaľ, počet nehôd s následkom smrti v porovnaní s rokom 2021 stúpol takmer vo všetkých krajoch Slovenska, s výnimkou Nitrianskeho a Banskobystrického.

Najčastejšou hlavnou príčinou vzniku dopravných nehôd v rok 2022 boloporušenie povinnosti vodiča, teda nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke, nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov a tiež vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou.

Najviac dopravných nehôd sa v roku 2022 stalo v pondelok a piatok (zhodne po 16 %), nasleduje streda s 15 % a potom utorok, štvrtok a sobota (všetky 14 %). Najmenej nehôd sa stáva v nedeľu a to 11 % zo všetkých dopravných nehôd.  V zásade sa ale dá povedať, že rozdiely medzi jednotlivými dňami nie sú čo sa percent týka výrazné, v porovnaní s inými rokmi sa však piatok ukazuje ako deň, kedy sa obvykle stáva najviac dopravných nehôd.

Z hľadiska dňa sa najviac dopravných nehôd stane medzi 12  a 20 hodinou (42 % v roku 2022 a 48 % v roku 2021). V minulom roku sa tiež 18 percent nehôd udialo medzi 8 hodinou ráno a 12 hodinou na obed, v porovnaní s rokom 2021, kedy to bolo medzi 20 – 24.00 h. (16%). Z hľadiska pohlavia prevažovali v minulom roku muži (80 %), celkovo bolo usmrtených, žiaľ, až 244 osôb, čo je o 18 viac ako v roku 2021.

Viaceré analýzy a tiež reálne skúsenosti aj z okolitých krajín ukazujú, že prevencia je účinnejšia ako sankcie. Preto sa občianske združenie Fórum Pi s rozumom rozhodlo, že

Zdroj: Prezídium Policajného zboru SR, odbor dopravnej polície