Vedci zrejme zistili, prečo ľudia zažívajú krízu stredného veku

Vedci dlho predpokladali, že keď človek dosiahne dospelosť, dozrel a je komplexne pripravený na život. Najnovšie výskumy však ukazujú, že v priebehu rokov sa naša osobnosť rozvíja a mení. Práve to môže stáť aj za krízou stredného veku.

Od tínedžerského veku až po približne našich štyridsať rokov nastáva sled udalostí, ktorý nás zamestnáva a pohlcuje – stredná a vysoká škola, prvé zamestnanie, svadba, založenie  rodiny. S ukotvením sa v práci, naoko stereotypnou výchovou potomkov a rodinným životom, prípadne „vyletením detí z hniezda“ si uvedomíme, že náš život je časovo obmedzený a mali by sme sa viac sústrediť na seba. Pretože dni sa vrátiť nedajú. Množstvo ľudí vo veku 40 až 50 rokov tak začne premýšľať o tom, čo by mali v druhej polovici svojho života ešte stihnúť urobiť.

Kríza ako šanca vyrovnať sa so zmenami

Všetci poznáme fyzickú transformáciu, ktorá so starnutím súvisí – koža stráca svoju pružnosť, nos sa akoby zväčšuje, vlasy začínajú šedivieť. Teraz však vedci z Univerzity of Edinburgh odkryli aj ďalšiu zmenu, ktorá sa s nami deje: naša osobnosť sa s vekom mení. Na to, že sa nám s pribúdajúcim vekom budú meniť črty tváre aj postava a pribúdať vrásky, sme pripravení. Ale na to, že môže dôjsť k zmene osobnosti, postojov, životnej filozofie a priorít, je pripravený málokto.

Zmena osobnosti sa môže prejavovať nielen náhlou zmenou nálad, ale aj zvýšenými nedorozumeniami a hádkami so svojimi blízkymi a kolegami, úbytkom energie, stratou záujmu o koníčky, ale aj úvahami nad veľkými životnými zmenami, akými sú ukončenie dlhodobého vzťahu, zmena kariéry alebo presťahovanie sa. Túžba po zmene pramení z vnútorného napätia a nerovnováhy, ktorú v tomto veku zažívame. Ide však o životnú fázu, ktorá ľuďom pomáha lepšie sa vyrovnať so všetkými prichádzajúcimi zmenami, napríklad aj so skutočnosťou, že sme smrteľní.

Ťažké obdobie môže prísť kedykoľvek

Tak, ako je každý človek iný a jedinečný, aj vnímanie života je u každého rozdielne. Preto nie je nevyhnutné, že vás kríza stredného veku postihne. No aj táto oblasť je predmetom neustáleho bádania – niektorí vedci si myslia, že zmena osobnosti je geneticky naprogramovaný proces, iní sú presvedčení, že ide o čiastočne nakódované genetické faktory, ktoré v priebehu nášho života ovplyvňujú a formujú sociálne tlaky. Prieskumy ukazujú, že približne 26 % ľudí zažíva medzi štyridsiatym a päťdesiatym rokom života krízu, ktorá sa prejavuje emočnou nestabilitou spojenou s problémami duševného zdravia, depresiami a úzkosťou. Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb majú ženy vo veku 40 až 59 rokov najvyššiu mieru depresií (12,3%) zo všetkých skupín na základe veku a pohlavia.

„Je však potrebné si uvedomiť, že kríza duševného zdravia môže nastať v akejkoľvek fáze života človeka. Pretože zmeny osobnosti sa u každého prejavujú inak a nedajú sa priradiť k určitému veku. Navyše to, čo jedna osoba uvádza ako krízu, si nemusí iný ani povšimnúť. Tak, ako je každý človek jedinečný, aj jeho osobnosť je vysoko individuálna a rovnako treba pristupovať k jeho potrebám,“ hovorí Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD., certifikovaná lektorka a koučka vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia, ktorá sa osobnostnej diagnostike a emočnej inteligencii venuje už viac ako 20 rokov. Odborníčka zároveň dodáva: „Je preto vhodné týmto krízam predchádzať a začať na sebe pracovať. Vhodnou prevenciou a súčasne návodom na to, ako komplexne zvýšiť kvalitu svojho života sú napríklad školenia a programy reziliencie.“

Si len taký starý, ako sa cítiš?

Ľudia, ktorí medzi 40 a 50-tym rokom svojho života zažívajú emočné výkyvy, ich riešia rôznymi spôsobmi. Niektorí sa snažia vyzerať a správať sa mlado. Väčšinou však ide len o dočasné riešenie, ktoré ich vnútorné rozpoloženie nezmení. „O našom živote rozhodujeme sami a preto sa môžeme rozhodnúť, že si už nebudeme klamať. Celý proces starnutia sa totiž dá vidieť aj v inom – pozitívnom svetle. Môžeme byť duševne aj fyzicky fit a užiť si naplno každý jeden deň,“ hovorí J. Vaculčiaková.

Viacerí však nie sú nastavení zvládnuť túto fázu sami, no našťastie v modernom svete máme dosť možností ako sa vyrovnať so zmenou vlastnej osobnosti a priorít. Nie je vôbec hanba porozprávať sa o tom so psychológom či odborníkom na duševné zdravie alebo s inými ľuďmi, ktorí zažívajú to isté. „Je potrebné začať pracovať na svojom mentálnom aj emočnom nastavení, ako aj na zvyšovaní osobnej psychickej a fyzickej odolnosti. Viacerí siahnu po už spomínaných kurzoch reziliencie, ktoré nie sú len jednostranné, ale zameriavajú sa na všetky faktory nášho života. Spájajú osobnostný rast a vzdelávanie s novými zážitkami. Sú určené tým, ktorí sa chcú naučiť prekonávať životné krízy a prekážky, a súčasne efektívnejšie využívať svoju energiu aj potenciál, vysvetľuje odborníčka.

Užitočné a vedecky podložené princípy reziliencie a techniky na zvládanie stresu, emócií aj na riešenie konfliktov zmenia život k lepšiemu a naučia vás viesť vyrovnanejší život. Výskumy potvrdili, že aj korona krízu zvládali rezilientní a psychicky odolnejší ľudia oveľa lepšie.

Nazrite do svojho vnútra a buďte zvedaví

Zmena osobnosti však so sebou prináša aj jedno zaujímavé pozitívum – ako uvádzajú výsledky štúdie publikovanej v Journal of Behavioral Development. Je ním zvedavosť.

Vedci zistili, že ľudia, ktorí prežívali krízu v staršom veku, pociťovali zvýšenú potrebu dozvedieť sa viac nielen o sebe, ale aj o okolitom svete. Tieseň a neistota, ktoré títo účastníci prieskumu zažili, priniesla otvorenosť voči novým myšlienkam, ale aj nadhľad a kreatívne riešenia. Táto zvedavosť môže viesť k novým zážitkom, stretnutiam aj príležitostiam a byť riešením, ako sa dostať zo životnej krízy.