V lete kvitne čierna práca, nevypláca sa však zamestnancom ani zamestnávateľom

Prípady nelegálneho zamestnávania majú klesajúci trend, no práve leto je obdobím, kedy rastie dopyt po krátkodobej pracovnej sile. Ako upozorňuje personálna agentúra Grafton – okrem toho, že riziko nesplnenia si zákonných povinností zo strany zamestnávateľov sa v danom období zvyšuje, je takáto forma práce výrazne nevýhodná najmä pre zamestnancov.


Práve počas letnej sezóny sa zvyšuje šanca zamestnávania „na drevo“. Zamestnávateľ zamestná pracovníka či brigádnika za minimálnu mzdu a radšej mu vyplatí časť výplaty na ruku.

„Najčastejšie však ide o prípady, kedy medzi pracujúcim a zamestnávateľom nie je založený pracovno-právny vzťah na základe pracovnej zmluvy. Druhým prípadom je zamestnávanie zahraničnej pracovnej sily bez splnenia si všetkých povinností v súvislosti s pracovným povolením a súvisiacimi oznamovacími povinnosťami. Inou kategóriou, ktorá síce nespadá do nelegálneho zamestnávania, je vyplácanie časti mzdy v hotovosti, kedy dochádza ku kráteniu dane a odvodov,“ komentuje aktuálnu situáciu Branislav Jančuška, projektový manažér personálnej spoločnosti GraftonSlovakia.

Gastro, doprava, aj zdravotníctvo

Prípady nelegálneho zamestnávania sa často vyskytujú v gastroprevádzkach, ale rozšírené sú tiež v oblasti stavebníctva, priemyselnej výroby, kamiónovej a nákladnej dopravy, alternatívnych taxislužbách, či pomocných prácach. Známe sú tiež prípady v sektore zdravotníctva či centrách zdieľaných služieb.

„V tomto prípade ide najmä o zamestnávanie zahraničnej pracovnej sily,“ objasňuje B. Jančuška a dodáva: „Pandémia tento trend o čosi viac zintenzívnila, pretože môže ísť o snahu zamestnávateľov šetriť takýmto spôsobom personálne náklady. Väčšinou však ide buď o nesplnenie si niektorých povinností v súvislosti s povoleniami zamestnávania zahraničnej pracovnej sily alebo prideľovanie práce bez platných pracovno-právnych dokumentov. Na to sa však sústreďujú orgány inšpekcie práce, pričom dôsledne zvažujú závažnosť každého porušenia.“

Nevýhodná pre zamestnancov aj zamestnávateľov

Ak ste zamestnancom, ktorý súhlasil s takouto formou práce, nemusí to byť pre vás skutočne výhodné. Ako upozorňuje odborník z personálnej agentúry: „Na takéhoto zamestnanca sa de facto nevzťahuje ochrana Zákonníka práce, čiže sa vystavuje problémom s nárokom na mzdu, stravovanie, dovolenku či práceneschopnosť. Ťažkosti môže mať napríklad aj vtedy, ak si chce zobrať hypotéku. V neskoršom období navyše riskuje problémy s uplatňovaním nároku na dôchodok.“

Aj z týchto dôvodov je výhodnejšie hľadať si prácu prostredníctvom personálnych a pracovných agentúr s platnými licenciami na Slovensku, ktorá musí spĺňať všetky zákonom stanovené povinnosti. Zároveň je pravidelne kontrolovaná subjektmi inšpekcie práce či finančným alebo daňovými auditmi. To dáva kandidátom garanciu, že dohodnuté mzdové podmienky, respektíve pracovno-právna dokumentácia je striktne v súlade s platnou legislatívou. Ako dodáva odborník z Graftonu: „Zamestnanec sa v prípade akýchkoľvek pochybností, čo sa týka pracovno-právnych dokumentov alebo mzdovej agendy vie kedykoľvek bezplatne obrátiť na príslušný Inšpektorát práce.“

Obchádzanie zákonných postupov sa nevypláca ani zamestnávateľom. Hoci majú prípady nelegálneho zamestnávania medziročne už od roku 2016 klesajúci trend, aj napriek tomu len v roku 2020 udelili Inšpektoráty práce pokuty celkovo 702 zamestnávateľom v celkovej výške 3,077 mil. EUR.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Grafton pôsobí v rámci CEE v 4 krajinách. Viac na www.grafton.sk.