Veľké znižovanie miezd sa nekonalo. Podľa prieskumu Graftonu plánuje tretina firiem dokonca ich zvyšovanie

Väčšina firiem nezmenila v minulom roku výšku miezd svojich zamestnancov a takmer tretina z nich plánuje v roku 2021 ich zvyšovanie. Desatina firiem okrem zvyšovania miezd plánuje aj zvyšovanie odmien aj benefitov, pričom viac ako polovica z nich pôsobí v Bratislave – ukázal to najnovší prieskum personálnej agentúry Grafton.

Od začiatku vypuknutia korona krízy až do konca minulého roka zaznamenala personálna agentúra Grafton pokles dopytu zamestnávateľov po nových zamestnancoch. Rovnako aj kandidáti sa rozhodli pre istotu aktuálneho zamestnania a netúžili po kariérnej zmene. „Napriek tomu, že nastali ťažké časy, ktoré mohli znamenať znižovanie miezd a odmien, tento trend sa nepotvrdil. Naopak firmy oceňovali lojalitu zamestnancov zrejme aj týmto spôsobom,“ hovorí Miroslav Garaj, Managing Director Grafton Recruitment.

Znižovanie miezd sa nekonalo

Z aktuálneho prieskumu Grafton vyplynulo, že až 68 % slovenských zamestnávateľov nezmenilo počas roka 2020 výšku miezd. Len 8 % spoločností v jarných mesiacoch 2020 znižovalo mzdy zamestnancov, ale koncom roka sa už vrátili na pôvodnú úroveň. Len 1 % firiem v jarných mesiacoch minulého roka mzdy znížilo a koncom roka boli stále na tejto zníženej úrovni. Výraznejšie znižovanie miezd koncom roka plánovali 2 % spoločností, ktoré znižovali mzdy aj počas roka 2020. Takmer pätina (17 %) však mala koncom roka 2020 mzdy zamestnancov na vyššej úrovni ako vo februári daného roka.

„V rámci nášho prieskumu sme mapovali vývoj miezd, odmien a benefitov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a dá sa povedať, že bol v oboch krajinách veľmi podobný. Mzdy u susedov nezmenilo 72 % spoločností, v SR spomínaných 68 %. A na vyššej úrovni v porovnaní s februárom 2020 ich má aktuálne v SR 17 % a v ČR 15 % firiem,“ vysvetľuje M. Garaj.

Pozor na diskrimináciu zamestnancov

Väčšina firiem nezmenila ani koncom roka 2020 výšku miezd svojich zamestnancov, 28 % firiem dokonca plánovalo na rok 2021 ich zvyšovanie a 7 % aj zvýšenie odmien. Necelá polovica firiem (43 %) nečaká v najbližších mesiacoch tohto roka žiadne zmeny v oblasti nastavenia miezd, len 10 % očakáva zmeny k horšiemu. K zníženiu finančných odmien postupne pristúpilo 31 % spoločností, 8 % z nich je už ale naspäť na pôvodnej úrovni a ďalších 5 % ich opäť pomaly zvyšuje.

„Čo sa týka benefitov pre zamestnancov, ako sme už avizovali predtým, firmy obmedzili firemné školenia, kurzy aj eventy, namiesto toho sa zamerali viac na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Aj preto sa home office stal bežným a v súčasnosti je už tento spôsob práce zahrnutý v novele Zákonníka práce. Vplyvom pandémie bola doteraz nútená znížiť benefity tretina zamestnávateľov, no 5 % z nich už objem poskytovaných benefitov vrátilo na pôvodnú úroveň,“ objasňuje odborník z Graftonu.

V novembri 2020 uvažovalo 10 % spoločností o znížení zamestnaneckých benefitov a takmer rovnaký podiel firiem (11 %) plánoval naopak navyšovanie objemu poskytovaných benefitov, zároveň tiež počítal so zvyšovaním miezd a odmien zamestnancov. No viac ako polovica zamestnávateľov (53 %) neplánuje ani v tomto roku zmeny vo výške benefitov. Navyše nadpolovičná väčšina zamestnávateľov, ktorá v novembri plánovala zvýšenie benefitov na najbližšie mesiace, pôsobí v Bratislave.

„Aktuálna novela okrem vyššej flexibility zamestnávateľov aj zamestnancov prináša tiež preplácanie nákladov na technické vybavenie a ďalšie podmienky, ktoré je nutné doriešiť v pracovnej zmluve. Smerom k benefitom je to tiež nutnosť dohliadnuť zo strany zamestnávateľov, aby zamestnanci na domáckej práci či telepráci neboli diskriminovaní. Pre všetkých by mali firmy poskytnúť aj rovnaké benefity, teda kurzy, školenia alebo iné výhody – napríklad kávu či čaj zadarmo, ovocný deň a podobne, ktoré majú ich kolegovia na pracovisku,“ upozorňuje Miroslav Garaj z personálnej spoločnosti Grafton.

O prieskume Grafton Recruitment:

Prieskum personálnej agentúry Grafton analyzuje HR a pracovný trh kontinuálne počas 12 mesiacov a to už niekoľko rokov po sebe. Prvá vlna bola realizovaná tesne pred príchodom koronakrízy, ďalšia pred letom, následne v septembri a posledná koncom roka 2020. Vtedy už spoločnosti vedeli zhodnotiť situáciu, ale aj predikovať plány na najbližšie obdobie. Vďaka tomu je možné vidieť, ako sa situácia vplyvom pandémie vyvíjala v čase a aký mala dopad na firmy z rôznych segmentov trhu. Zber dát prebiehal formou online dotazníka medzi klientmi Grafton Slovakia, ale aj prostredníctvom LinkedIn a medzi HR profesionálmi, ktorí pôsobia vo firemnej sfére. Aktuálny HR prieskum je prístupný na vyžiadanie v spoločnosti Grafton a porovnáva nielen slovenský, ale tiež český trh.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Grafton pôsobí v rámci CEE v 4 krajinách. Viac na www.grafton.sk.