Neuveríte, čo s vašou firmou urobia tréningy reziliencie. Odporúčajú ju aj vedci

Dôsledkom pandémie je aj nárast stresu a ťažšie zvládanie vypätých situácií vo firmách, pomôcť s tým môžu tréningy reziliencie

Potrebujete si upratať myšlienky, lepšie zvládať stres a byť oporou pre svojich blízkych, no samému sa vám nedarí tieto ciele dosiahnuť? Prípadne chcete vliať optimizmus či vrátiť chuť do práce v rámci pracovného kolektívu? V takom prípade treba vyskúšať princíp reziliencie.

„Dobrá správa je, že tak, ako každú inú zručnosť, aj rezilienciu vieme trénovať a pracovať na jej zlepšení,“ objasňuje Daniel Bacík zo vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia, ktorá sa venuje aj trénovaniu tzv. soft skills, teda mäkkých zručností. Podľa odborníkov totiž i v negatívnej situácii treba nájsť pozitívum. A takýmto výzvam čelíme už celé mesiace.

Zvládaniu stresu sa možno naučiť

Ešte pred nástupom pandémie koronavírusu označovala Svetová zdravotnícka organizácia za globálnu epidémiu 21. storočia stres. Žiaľ, ten sa s príchodom epidémie znásobil, keďže ľudia mali zrazu strach o zdravie svoje a svojich najbližších, aj o živobytie. Preto v presvedčení, že situácia tým bude lepšie zvládnuteľná, snažili sa byť neustále zastihnuteľnými, fungovať v náročnom pracovnom tempe a snažili sa maximálne napĺňať vysoké očakávania. No zmeny k lepšiemu nemusia prísť tak skoro, možno v najbližších rokoch vôbec, preto je pre nás dôležité začať pracovať na budovaní vlastnej odolnosti, teda reziliencie. Nastaviť sa tak, aby sme s pozitívnou mysľou zvládali prácu, no súčasne si dokázali vychutnať aj každodenný osobný život.

Práve negatívne situácie nás môžu naučiť reagovať na neočakávané a lepšie sa vyrovnať s výzvami, ktoré nám život prináša. „V stresovo náročnej dobe, akou je aj tento rok, pomáha vzdať sa veľkých plánov a pracovať len na tom, čo človek skutočne zvládne zrealizovať. Je lepšie ísť na to postupnými krokmi, na čo sa práve zameriavajú tréningy reziliencie. Vďaka nim sa možno naučiť lepšie narábať so svojimi emóciami a vedome usmerňovať svoj život aj myslenie,“ dodáva odborník.

Zmena v nastavení myšlienkového postoja

Koncept reziliencie spočíva v budovaní schopnosti zvládať záťažové situácie v živote. Zjednodušene povedané, odolnosť sa buduje zmenou nášho myšlienkového postoja, správania sa či sociálnymi interakciami. Základom je pozerať sa na zmeny optimisticky, udržať si schopnosť emočne balansovať pri vypätých situáciách a cítiť sa bezpečne. „Okrem iného reziliencia pomáha rozvíjať aj medziľudské vzťahy a spoluprácu v rámci tímov. Obzvlášť firmy ocenia, keď ich zamestnanci lepšie porozumejú správaniu svojich kolegov, budú empatickejší a pripravení hľadať riešenia v náročných situáciách,“ pokračuje Bacík.

Technika, ktorou možno firmu posunúť vpred

Jedinečnosť reziliencie v porovnaní s mnohými podobnými konceptmi zameranými na rozvoj soft skills či work-life balance spočíva v dlhoročnom vedeckom základe, ktorý sa opiera najmä o poznatky z psychológie, neurobiológie a neuropsychológie. Kľúčové zásady, ktorými sa riadi, sú: sebapoznanie, sebaregulácia, kritické myslenie, realistický optimizmus, empatia a zdravý životný štýl. Vďaka tomu by rozvoj osobnej reziliencie, teda psychickej aj fyzickej odolnosti pracovníkov, mal patriť do portfólia firemného vzdelávania moderných spoločností. Výsledkom je zvýšenie spokojnosti aj produktivity jednotlivých zamestnancov.

Dôkazom sú mnohé odborné analýzy, na čele s výskumom Julie Roussouw, ktorý dokázal, že po opakovanom tréningu reziliencie sa úroveň odolnosti účastníkov školenia merateľne zvýšila o 25 %. To malo priamy vplyv na nárast ich schopnosti zvládať stres, došlo k znižovaniu dní na PN, naopak sa zvýšila miera angažovanosti, produktivity a celkovej spokojnosti nielen v pracovnej, ale aj osobnej oblasti. „Firmy ocenia, že ich zamestnanci dokážu vďaka tréningom reziliencie rozvíjať svoje manažérske zručnosti a silné stránky – dokážu lepšie zvládať stres, aj emocionálne veľmi vyhrotené situácie, objektívne ich zhodnotiť a prísť s konštruktívnymi riešeniami. Sú schopní naplno využiť potenciál spolupráce, pričom poskytnú svojim kolegom emocionálnu podporu. Aj preto počas leta otvárame Letnú akadémiu reziliencie – ak sa prihlásite už teraz, získate jeden vstup zadarmo,“ uzatvára D. Bacík.

* * * * *

O spoločnosti PLUS Academia

PLUS Academia poskytuje od roku 1997 vysokokvalitné a komplexné služby v oblasti jazykového a biznis vzdelávania, online vzdelávania, prekladov, tlmočenia, jazykových kurzov pre deti a dospelých, ako aj testovania a certifikácie. Je spoluzakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR a držiteľom statusu Oxford Quality School, zaručujúceho kvalitu poskytovaných služieb. Ako certifikovaný partner spoločnosti Oxford University Press má prístup k najmodernejším študijným materiálom. Má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2017 je výhradným partnerom spoločnosti ETS Global na slovenskom trhu, ktorá vydáva celosvetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iné). PLUS Academia spolupracuje s vyše 150 lektormi a trénermi, poskytujúcimi špičkové vzdelávanie v skupinových, individuálnych či online kurzoch, podľa potreby prispôsobených špecifickým potrebám a požiadavkám klientov.  Viac na www.plusacademia.sk